Projekt HoReCa

Nadchodzi nowy projekt dotacji unijnych HoReCa!

Zachęcamy do kontaktu, aby przygotować się do prawidłowego złożenia wniosku.
Przedstawione środki finansowe mogą zostać przeznaczone na poniższe obszary:

1. Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną:

 • Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
 • Realizacja robót budowlanych, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
 • Inwestycje związane z zieloną transformacją, szczególnie te wspierające zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, oraz wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
 • Działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych, mające na celu dostosowanie procesów, funkcjonowania przedsiębiorstwa, lub wzmocnienie odporności na ewentualne kryzysy w sektorze prowadzonej działalności.

2. Podnoszenie kwalifikacji lub przekwalifikowanie pracowników:

Prowadzenie szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, zwłaszcza w kontekście unowocześniania lub rozszerzania profilu działalności Wnioskodawcy, obsługi klienta, oraz radzenia sobie w sytuacjach nadzwyczajnych, np. szkolenia z zakresu nowych rozwiązań i technologii IT, analizy potrzeb klientów, zarządzania informacjami i danymi, oraz zarządzania ryzykiem.

3. Usługi dla MŚP (inne niż szkolenia):

 • Opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, oraz procedur technicznych.
Należy zaznaczyć, że we wniosku obowiązkowo muszą być uwzględnione działania z punktu 1, co najmniej w jednym z wypunktowanych obszarów. Jeśli Państwa przedsiębiorstwo spełnia poniższe kryteria, serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej dotacji. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
 1. Czy prowadzisz działalność w poniższych branżach?
  • Hotelarstwo
  • Gastronomia
  • Turystyka
  • Kultura
 2. Czy Państwa firma jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP)?
 3. Czy w latach 2020 lub 2021 odnotowali Państwo spadek obrotów w stosunku do roku poprzedniego przekraczający 30%?

Jeśli odpowiedzi na powyższe pytania są twierdzące, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez poniższy formularz.

Formularz kontaktowy

czytaj dalej Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do nawiązania z Państwem kontaktu za pomocą formularza kontaktowego. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Staniszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CTS CONSULTING Tomasz Staniszewski. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo znaleźć w naszej "Polityka Prywatności".

Jak do nas trafić?

Adres:
Staniszewska Finanse
ul. Górnośląska 11
62-800 Kalisz