Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej - zacznij wszystko jeszcze raz

Jeśli borykasz się z trudnościami finansowymi i grozi ci niewypłacalność, to być może jest to moment, aby zrobić krok w stronę ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zacznij wszystko od nowa – przeanalizuj razem z nami swoją sytuację finansową i podejmij życiową decyzję. Pomożemy Ci przejść przez szereg przepisów prawnych i obszerne wymagania, aby wybrać ścieżkę adekwatną do Twojej sytuacji. Daj sobie drugą szansę i uwierz, że można zacząć jeszcze raz!

Przy uwzględnieniu obecnych dochodów i kosztów życia, proces upadłościowy polega na ustaleniu:

osób lub firm wobec których należy spłacić dług
kwoty stanowiącej spłatę zadłużenia
terminów spłaty zobowiązania.

Do powyższego nie zalicza się majątek ruchomy niezbędny w życiu codziennym (określony w przepisach), a także dochody uzyskiwane po ogłoszeniu upadłości. Najczęściej zobowiązania są rozkładane na raty, a ilość rat jest znacznie zredukowana, przy czym spłata wierzycieli może trwać maksymalnie 7 lat. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się całkowite anulowanie długu bez obowiązku wnoszenia spłaty. Postępowanie upadłościowe uproszczone powinno zająć maksymalnie 6-8 miesięcy, a postępowanie zwykłe minimum rok lub dwa lata.

Jak wygląda przygotowanie do złożenia wniosku?

Wniosek ma formę urzędowego formularza, który wypełnia się odręcznie lub komputerowo (rekomendowana jest ta druga forma, gdyż znacząco przyspiesza cały proces). 

Do wniosku należy dołączyć zestaw załączników potwierdzających jego zasadność, a także dokumenty świadczące o problemach zdrowotnych (jeśli znajdują się wśród przyczyn składania wniosku). 

Dopełnieniem formalności jest potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej w kwocie 30 zł oraz drugi egzemplarz wniosku wraz z załącznikami w formie odpisu lub zwykłej kserokopii. Kompletny wniosek można wysłać pocztą lub złożyć osobiście we właściwym sądzie. Jeśli dokumenty będą wymagały korekty lub uzupełnienia, sąd wyśle stosowne wezwanie, na które należy odpowiedzieć w ciągu 7 dni.

Przebieg postępowania dotyczącego majątku dłużnika

Celem postępowania jest spieniężenie majątku dłużnika oraz spłata wierzycieli. Sprzedaży podlega majątek posiadany do dnia ogłoszenia upadłości, jak również majątek uzyskany po tej dacie (w tym darowizna). Zazwyczaj jest to dom, mieszkanie lub inna nieruchomość, ponadto samochód, motocykl czy rower – jeśli nie są niezbędne do funkcjonowania niepełnosprawnego wnioskodawcy lub członka jego rodziny. Sprzedaży natomiast nie podlegają narzędzia służące do nauki i pracy, żywność, ubrania lub przedmioty codziennego użytku. 

Po ogłoszeniu upadłości może zostać również zablokowany rachunek bankowy dłużnika, stąd dobrą praktyką jest jak najszybsze ustalenie z syndykiem zasad korzystania z rachunku. 

Ponadto ochronie podlega 50% wynagrodzenia dłużnika (nie może być to kwota niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę), a w przypadku emerytury lub renty 75% tych świadczeń. Ochronie podlegają również świadczenia z pomocy społecznej, alimenty, rodzinne i wychowawcze (także 500+), pielęgnacyjne, porodowe oraz jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.

Wniosek o upadłość w 3 krokach:

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz kontaktowy, zadzwoń lub przyjdź do naszego biura i porozmawiaj z naszym doradcą.

Oferta

Otrzymaj ofertę

Przeanalizujemy Twoją sytuację i przygotujemy wykaz niezbędnych dokumentów i załączników do prawidłowego złożenia wniosku o upadłość.

Wniosek

Wypełnij wniosek

Pomożemy Ci we właściwym wypełnieniu wniosku oraz dopełnimy wszelkich formalności, aby skompletować niezbędną dokumentację i zadbać o jej terminowe dostarczenie.

Formularz kontaktowy

czytaj dalej Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do nawiązania z Państwem kontaktu za pomocą formularza kontaktowego. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Staniszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CTS CONSULTING Tomasz Staniszewski. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo znaleźć w naszej "Polityka Prywatności".

Jak do nas trafić?

Adres:
Staniszewska Finanse
ul. Górnośląska 11
62-800 Kalisz