Pożyczka inwestycyjna 2,3% dla firm z woj. łódzkiego

Pożyczka inwestycyjna na stałym oprocentowaniu 2,3% dla firm z województwa łódzkiego

Obecnie prowadzony jest nabór wniosków na pożyczki przyznawane ze środków unijnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe udzielane jest w celu rozwoju działalności biznesu, w tym na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków obrotowych. Kwoty pożyczek wahają się do 1 500 000 zł dla mikro, małych i średnich firm oraz do 70 000 zł dla startupów prowadzących działalność poniżej 24 miesięcy. O dofinansowanie w ramach pożyczki mogą ubiegać się przedsiębiorcy z województwa łódzkiego, przy czym inwestycja, na którą zostanie przeznaczona pożyczka, musi być zlokalizowana także w województwie łódzkim.

Dla kogo dedykowana jest pożyczka inwestycyjna?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wnioskodawcy, spełniający poniższe warunki:

 • nie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej
 • należą do grupy mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw
 • posiadają siedzibę lub oddział na terenie województwa łódzkiego.

Pożyczka inwestycyjna na stałym oprocentowaniu w liczbach

 • maksymalna kwota wsparcia wynosi 1 500 000 zł
 • stałe oprocentowanie przez cały okres trwania pożyczki
 • oprocentowanie to jedyne 2,3% w skali roku
 • okres spłaty pożyczki dla oprocentowania 2,3% wynosi do 5 lat
 • dla startupów (prowadzących działalność do 24 miesięcy) maksymalna kwota wynosi 70 000 zł.

   

  Oprocentowanie rynkowe jest zależne od ratingu firmy oraz zabezpieczeń i plasuje się w przedziale od 8,22% do 14,12%. Przy takim oprocentowaniu okres pożyczki może zostać wydłużony do 120 miesięcy.

Na co można przeznaczyć przyznane środki z pożyczki inwestycyjnej?

 • kapitał początkowy lub kapitał na rozruch firmy
 • zasoby finansowe na rozwój biznesu lub wzmocnienie działalności podstawowej
 • inwestycja w środki trwałe np. nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu itp.

Na co NIE można przeznaczyć środków z pożyczki inwestycyjnej?

Pożyczka inwestycyjna ma charakter rozwojowy i nie może zostać przeznaczona na:

 • spłatę zobowiązań finansowych w innych instytucjach finansowych
 • zapłatę przeterminowanych faktur i zobowiązań wobec dostawców
 • bieżące płatności firmy (m.in. ZUS, US, podatki, czynsze, wynagrodzenia itp.).

Formy zabezpieczenia obowiązujące w ramach przyznanej pożyczki

 • obligatoryjnie weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa
 • dodatkowo co najmniej jedna z poniższych form:
 • poręczenie wekslowe osoby fizycznej lub prawnej
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją oraz z polisy ubezpieczenia
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu ich ubezpieczenia
 • zastaw na środkach pieniężnych na rachunku bankowym/papierach wartościowych, wraz z ich blokadą i pełnomocnictwem do rachunku
 • gwarancja bankowa
 • cesja należności z tytułu sprzedaży towarów bądź usług.
Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy i skorzystaj z profesjonalnego wsparcia przy składaniu wniosków o pożyczkę inwestycyjną.

Formularz kontaktowy

czytaj dalej Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do nawiązania z Państwem kontaktu za pomocą formularza kontaktowego. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Staniszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CTS CONSULTING Tomasz Staniszewski. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo znaleźć w naszej "Polityka Prywatności".

Jak do nas trafić?

Adres:
Staniszewska Finanse
ul. Górnośląska 11
62-800 Kalisz