Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej po spłaceniu kredytu?

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej po spłaceniu kredytu?

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej po spłaceniu kredytu?

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej dotyczy wszystkich, którzy zakończyli spłacanie kredytu hipotecznego. Celem wykreślenia jest pozbycie się obciążenia z nieruchomości. Hipoteka to forma zabezpieczenia banku na wypadek, gdyby kredytobiorca zaniechał spłacanie kredytu. Wykreślenie hipoteki następuje po spłacie kredytu hipotecznego, ponieważ bank traci podstawę do zabezpieczenia należności. Proces wykreślenia hipoteki leży jednak po stronie właściciela nieruchomości.

Sprawdź, jak krok po kroku złożyć poprawny wniosek o zmiany w księdze wieczystej zanim wyślesz go do sądu.

Zgoda banku na wykreślenie hipoteki

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, bank po spłaceniu kredytu obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Pierwszą czynnością jaką należy wykonać w celu wykreślenia hipoteki jest uzyskanie od banku zaświadczenia o spłacie zadłużenia. Dokument ten jest potwierdzeniem spłacenia długu i wyrażeniem braku przeszkód do wykreślenia wpisu. Dokument musi być poświadczony notarialnie i podpisany przez pracowników banku.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zaświadczenia?

Wniosek o wydanie ww. zaświadczenia powinien zawierać:

  • Numer umowy kredytowej;
  • Numer księgi wieczystej;
  • Argumenty uzasadniające wydanie zgody;
  • Adres, na który ma być wysłany dokument.

Co powinno zawierać zaświadczenie?

  • Imię i nazwisko kredytobiorcy;
  • Adres i numer księgi wieczystej nieruchomości;
  • Datę podpisania umowy kredytowej;
  • Rodzaj wpisanej hipoteki;
  • Potwierdzenie całkowitej spłaty zobowiązania;
  • Zgodę na wykreślenie zobowiązania.

Tego typu dokumenty mogą wymagać konieczności poniesienia dodatkowych kosztów.

Jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Najpierw należy pobrać i wypełnić formularz KW-WPIS za pośrednictwem strony lub bezpośrednio w budynku sądu i uiścić opłatę sądową w wysokości 100 zł. Jeśli nieruchomość ma kilku właścicieli, także współmałżonków, to każdy z nich musi podpisać wniosek o wykreślenie hipoteki. Brak któregokolwiek z nich jest podstawą do oddalenia wniosku.

 

Poprawnie wypełniony wniosek składamy do właściwego (przypisanego miejscu zamieszkania) sądu rejonowego. Ważne jest, aby dokumenty złożyć podwójny komplet dokumentów – jeden dla sądu, a drugi dla uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku.

Jakie dokumenty są niezbędne przy wnioskowaniu o wykreślenie hipoteki?

Przede wszystkim należy pobrać, poprawnie uzupełnić w dwóch egzemplarzach i dostarczyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Dodatkowo dołączamy wyżej opisany dokument uzyskany z banku, dowód uiszczenia opłaty sądowej i ewentualnie zaświadczenie o prawie do reprezentowania banku pracownika, który podpisał dokument bankowy. Jeśli mamy uzupełnione wspominane punkty, to pozostało już tylko złożenie wniosku w sądzie.

Jak długo trwa wykreślenie z hipoteki?

Samo przygotowanie dokumentu przez bank trwa do kilkunastu dni roboczych. Rozpatrzenie poprawnie złożonego wniosku do sądu trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od obłożenia sądu.

Kredyt na mieszkanie bez księgi wieczystej - czy to jest bezpieczne? Uporządkowanie informacji w BIK jako metoda poprawy swojej sytuacji i zdolności finansowej