Czy można zwiesić spłatę rat kredytu hipotecznego?

Czy można zwiesić spłatę rat kredytu hipotecznego?

Czy można zwiesić spłatę rat kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny cechuje przede wszystkim długi termin spłaty. W związku z tym ciężko przewidzieć, co może się wydarzyć na przestrzeni lat i ewentualnie przeszkodzić w terminowości spłaty rat. Kiedy i w jakich sytuacjach można zawiesić raty kredytu hipotecznego?

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podjęła decyzję o podwyżce stóp procentowych. Dla kredytobiorców oznacza to kolejną podwyżkę rat kredytowych, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową kredytobiorców. W tej sytuacji warto zajrzeć w umowę kredytu hipotecznego, aby zweryfikować, czy bank daje możliwość zawieszenia spłaty rat.

Jakie są formy zawieszenia kredytu hipotecznego?

Dostępne są dwa przypadki:

– karencja w spłacie kredytu – wtedy zawieszenie dotyczy wyłącznie części kapitałowej, a odsetkowa nadal musi być płacona;

– wakacje kredytowe – wtedy zawieszeniu ulega pełna rata kapitałowo-odsetkowa, czyli następuje chwilowa przerwa w spłacie zobowiązania.

Kiedy można starać się o zawieszenie kredytu hipotecznego?

Warunkiem skorzystania z wakacji kredytowych jest przede wszystkim terminowa spłata dotychczasowych rat. Zwykle z tej opcji kredytobiorca może skorzystać raz na 12 miesięcy.

Oczywiście forma dostępnego zawieszenia jest możliwa w terminach i długości określonej przez bank, który udzielił kredytu hipotecznego.

Jaki jest koszt zawieszenia rat kredytu hipotecznego?

Bank określa szczegółowe zasady i koszty zawieszenia kredytu hipotecznego, a poszczególne oferty mogą się różnić. Nawet jeżeli nie ma bezpośrednio pobieranej prowizji za skorzystanie z wakacji kredytowych czy karencji w spłacie, to koszty kredytu mogę ulec zmianie na wyższe. Skutkiem zawieszenia kredytu hipotecznego może być wydłużenie okresu spłaty zobowiązania lub podwyższenie comiesięcznych rat, a więc i zwiększenie odsetek.

Jak postarać się o zawieszenie rat kredytu?

W większości banków formą ubiegania się o zawieszenie rat będzie złożenie stosownego wniosku. Powinien on zawierać dane identyfikujące klienta oraz umowę kredytową, a także należy wskazać w nim proponowany okres zawieszenia i termin ponownego rozpoczęcia spłaty zobowiązania. Dobrze byłoby od razu określić, czy po zakończeniu korzystania z zawieszenia rat w wybranej formie nasza rata ma ulec zwiększeniu, czy okres spłaty zobowiązania ma zostać wydłużony. Podstawą do wyrażenie zgody przez kredytodawcę będzie terminowa spłata dotychczasowych rat.

Czy warto skorzystać z zawieszenia spłaty?

Najlepiej, jeśli formy zawieszenia spłaty będą traktowane jako wyjście awaryjne w sytuacji podbramkowej. Oczywiście lepszym rozwiązaniem będzie złożyć wniosek o karencję w spłacie zobowiązania czy wakacje kredytowe niż spóźnić się z płatnością raty. Może stanowić to jedyne rozwiązanie na uzyskanie czasu na wyjście z trudnej sytuacji, która stała się powodem kłopotów finansowych. Nie należy tej opcji nadużywać, ponieważ każde odroczenie płatności będzie wymagało uregulowania w późniejszym terminie, będzie wiązało się z wydłużeniem okresu spłaty lub podniesieniem comiesięcznych rat, a w konsekwencji będzie to skutkowało zwiększeniem całkowitych kosztów kredytu.

Zakup mieszkania przez pary w związku nieformalnym - co trzeba wiedzieć? Co zrobić kiedy zabrakło pieniędzy z kredytu hipotecznego na dokończenie budowy lub remontu?