Sprawdź szczegóły naboru na dofinansowanie ZUS na BHP (2022r.)

Sprawdź szczegóły naboru na dofinansowanie ZUS na BHP (2022r.)

Dofinansowanie ZUS na BHP - nabór 2022 r.

Jesteś przedsiębiorą odprowadzającym składki ZUS i chcesz poprawić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników lub własne (jeżeli nie zatrudniasz pracowników)? Poznaj możliwości jakie daje ZUS na uzyskanie dofinasowania.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków na dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników startuje na początku czerwca bieżącego roku. Dokładny termin składania wniosków to 6 czerwca i potrwa do 8 lipca 2022 r.

Kto może skorzystać z dofinansowania i jakie powinien spełnić warunki?

Dofinansowanie przeznaczone jest dla każdego niezależnie ile pracowników zatrudnia, więc z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Chcąc skorzystać z możliwości dofinansowania na zakup urządzeń lub maszyn poprawiających warunki pracy należy pamiętać o ważnych kwestiach. Na dzień złożenia wniosku oraz w późniejszym okresie wnioskujący nie może posiadać zaległości z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz nie posiadać zaległości z opłacaniem podatków.

Jeżeli wnioskujący wcześniej korzystał z dofinansowania BHP z ZUS i chciałby ponownie skorzystać z tego rodzaju pomocy musi pamiętać że od ostatniej wypłaty dofinansowania przez ZUS minęły 3 lata. W przeciwnym wypadku wniosek zostanie odrzucony.

Przedsiębiorstwo nie może być się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem

Do poprawnego sporządzenia wniosku niezbędna będzie współpraca z BHP-owcem w zakresie uzależnionym od wybranych urządzeń, maszyn lub instalacji.

Wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli wnioskujący nie posiada takiego podpisu musi się liczyć z dodatkowym kosztem, w celu jego wykupienia. Jest to warunek konieczny. Nie można go zastąpić innym rodzajem weryfikacji danych np. profilem zaufanym.

Cel i kwota dofinansowania?

Celem dofinansowania jest poprawa pracy pracowników poprzez zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub zmniejszenie występowania chorób zawodowych, zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka, poprawienie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Dofinansowaniu podlegają:

  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy
  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym
  • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy; służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego; służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne
  • środki ochrony indywidualnej

Pełny opis poszczególnych punktów znajduje się w katalogu opublikowanym przez ZUS.

W ramach jednego wniosku można starać się o dofinansowanie na kilka pozycji z katalogu. ZUS finansuje 80% wartości wybranych przedmiotów o maksymalnej wysokości 300 000,00 zł.

Masz dodatkowe pytania dot. dofinansowania? Potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu formalności? Skorzystaj z naszego doświadczenia.
Rekordowa stawka WIBOR - program wsparcia kredytobiorców Pomoc dla kredytobiorców – wakacje kredytowe