Leasing operacyjny czy finansowy?

Leasing operacyjny czy finansowy?

Leasing operacyjny czy finansowy?

Leasing to obecnie jedną z najczęściej wybieranych form finansowania zarówno przez przedsiębiorców jak i osoby indywidualne. Dzięki usłudze leasingu można pozyskać fundusze na auto, nieruchomość, nowoczesny sprzęt, czy wyposażenia biura. Najpopularniejsze formy tej usługi to leasing finansowy i operacyjny różniące się między sobą przede wszystkim przepisami podatkowymi. Ostatecznie to leasingobiorca dokonuje wyboru, a na decyzję zwykle największy wpływ ma rodzaj przedmiotu lub sprzętu, który będzie podlegał usłudze leasingu, a także specyfika prowadzonej działalności. W obu przypadkach leasingobiorca nie musi inwestować własnych środków finansowych po podpisaniu umowy, co niewątpliwie jest dużym udogodnieniem dla klienta.

Na czym polega leasing operacyjny

Przedmiot objęty leasingiem operacyjnym jest traktowany jako składnik majątku firmy leasingowej (czyli leasingodawcy), a miesięczne raty leasingowe opłacane przez korzystającego są kosztami uzyskania przychodu. Leasingodawca dokonuje również odpisów amortyzacyjnych. Zasadnicza różnica w porównaniu do leasingu finansowego dotyczy podatku VAT, który może być rozliczany do każdej raty leasingowej, a nie opłacany z góry w momencie zawarcia umowy. Ponadto do kosztów uzyskania przychodu można również zaliczyć opłatę wstępną i wkup. Jeśli umowa na leasing operacyjny przedmiotu dobiega końca, to leasingobiorcy przysługuje prawo jego wykupu.

Zasady korzystania z leasingu finansowego

Umowa na leasing finansowy zakłada uwzględnienie leasingowanego przedmiotu w składnikach majątku leasingobiorcy, na którym również spoczywa obowiązek prowadzenia odpisów amortyzacyjnych. Ponadto kosztem uzyskania przychodu może być tylko część odsetkowa raty leasingowej, a podatek VAT powinien być opłacony w całości razem z pierwsza ratą po otrzymaniu leasingowanego przedmiotu. Bardzo istotny fakt dla leasingobiorcy – staje się on automatycznie właścicielem przedmiotu po uiszczeniu ostatniej raty. Kwestia opłaty wstępnej również wygląda odwrotnie niż w przypadku leasingu operacyjnego, ponieważ klient nie ponosi żadnych kosztów z jej tytułu.

Jakie są różnice w umowach na leasing operacyjny i finansowy

Analizując zasady korzystania z obu opisywanych form leasingu, warto także zapoznać się z zapisami w umowach regulującymi obie te formy finansowania. Umowa na usługę leasingu operacyjnego nie może trwać krócej niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu i maksymalnie może trwać 10 lat odliczając wiek samochodu. Dla odmiany, umowa na leasing finansowy nie narzuca minimalnej wartości końcowej przedmiotu i czasu obowiązywania usługi, powinna być natomiast zawarta na ściśle określony czas pomiędzy stronami.

Zasadnicza różnica wpływająca na wysokość opłat podatkowych umowy leasingu dotyczy obowiązku amortyzacji przedmiotu. Leasing operacyjny generuje niższe koszty początkowe, stąd jest atrakcyjniejszy dla potencjalnych leasingobiorców. Leasing finansowy wymusza uiszczenie całej kwoty podatku VAT już na początku obowiązywania umowy, co zwykle jest czynnikiem dyskwalifikującym dla niewielkich lub nowych przedsiębiorstw.

Która z opisanych form usługi leasingu jest lepsza, bardziej opłacalna lub korzystniejsza? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, przedsiębiorca powinien dokładnie przeanalizować warunki korzystania z usług w odniesieniu do przedmiotu umowy oraz specyfiki swojej firmy, a następnie wybrać leasing, który najlepiej zaadresuje potrzeby przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” Upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa