Pożyczka energetyczna dla przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Pożyczka energetyczna dla przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Pożyczka energetyczna dla przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Pożyczka energetyczna to środki finansowe przyznawane firmom na terenie województwa wielkopolskiego na cele związane z poprawą jakości powietrza. Beneficjentami tego wsparcia mogą zostać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których działalność i inwestycje obejmują:

⦁ poprawę efektywności energetycznej
⦁ transport
⦁ magazynowania lub wykorzystanie wodoru
⦁ produkcję energii z OZE
⦁ zakup niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Na jakich zasadach udzielana jest pożyczka energetyczna?

Wsparcie finansowe na inwestycje związane z poprawą jakości powietrza wynosi do 1 000 000 zł przy zerowym wkładzie własnym, a spłata może zostać rozłożona nawet na 132 miesiące.
Poniżej przedstawiamy atrakcyjne warunki oprocentowania pożyczki o którą mogą ubiegać się firmy w Wielkopolsce:

⦁ na warunkach korzystniejszych niż rynkowe dla przedsiębiorców korzystających z preferencji – 0,5% – lista powiatów i gmin objętych preferencją znajduje u dołu strony
⦁ na warunkach korzystniejszych niż rynkowe dla przedsiębiorców korzystających z pomocy de minimis – 7,62%
⦁ dla przedsiębiorców, którzy nie spełniają warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis i prowadzą działalność powyżej 12 miesięcy – 8,62% lub poniżej 12 miesięcy – 11,62%.
Ponadto przedsiębiorcy mogą skorzystać z karencji, czyli odroczenia spłaty rat, do 18 miesięcy, przy czym okres ten nie wpływa na wydłużenie czasu spłaty oraz nie ponoszą opłat za wcześniejsze uregulowanie należności. Przyznana kwota wsparcia powinna zostać rozdysponowana w terminie do 180 dni od dnia wypłaty pożyczki, z możliwością wydłużenia o kolejne 180 dni na wniosek pożyczkobiorcy. Po zrealizowanej inwestycji firma powinna przedstawić rozliczenie przyznanych środków w postaci faktur (lub innych dokumentów i rachunków określonych przez przepisy) wraz z potwierdzeniami przelewów.

Na jakie cele przeznaczyć pożyczkę energetyczną?

Inwestycje finansowane ze środków w ramach pożyczki energetycznej muszą być realizowane na terenie województwa wielkopolskiego. Bezpośrednim celem inwestycji powinno być zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko w tym poprawa jakości powietrza. Poniższa lista dotyczy działań, które są rozumiane jako tego typu inwestycje:

⦁ przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych
⦁ modernizacja energetyczna budynków należących do Ostatecznych Odbiorców
⦁ modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych
⦁ wymiany źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie
⦁ budowa lub modernizacja instalacji do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym służącej przyłączeniu systemów magazynu energii
⦁ budowa lub modernizacja instalacji umożliwiających odzyskanie energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas produkcji
⦁ zakup niskoemisyjnych nowych środków transportu na potrzeby działalności wnioskodawcy (dopuszczalna możliwość finansowania maksymalnie dwuletnich używanych niskoemisyjnych środków transportu)
⦁ rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych
⦁ budowa lub modernizacja systemów magazynowania energii
⦁ inwestycje w rozwój technologii wodorowej
⦁ finansowanie gruntów niezabudowanych lub zabudowanych w ramach finansowanego przedsięwzięcia w maksymalnej wysokości 10% wartości pożyczki.

Należy pamiętać, że inwestycja wymiany lub modernizacji źródła ciepła lub energii elektrycznej nie może spowodować wzrostu emisji zanieczyszczeń na jednostkę wytworzonej w niej energii.

Formy zabezpieczenia pożyczki energetycznej

Warunkiem udzielenia pożyczki jest zabezpieczenie jej spłaty, która jest możliwa z poniższych formach:

⦁ obligatoryjnie weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa
⦁ dodatkowo co najmniej jedna z wymienionych form:
– poręczenie wekslowe osób trzecich – w przypadku wspólności majątkowej wymagane poręczenie obojga małżonków
– hipoteka na nieruchomości wraz z cesją oraz z polisy ubezpieczenia
– przewłaszczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia środka transportu
– przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej wraz z blokadą środków na rachunku bankowym
– inne przewidziane przepisami prawa.

W momencie całkowitej spłaty kwoty pożyczki zabezpieczenie zostaje zwolnione w terminie do 14 dni po jej rozliczeniu.

Specjalne warunku pożyczki dla gmin z obszaru preferencji

Obszarem preferencji są inwestycje realizowane w gminach województwa wielkopolskiego, gdzie została przekroczona granica zanieczyszczenia powietrza. Lista gmin jest długa, więc większość z nich ma szansę zakwalifikować się do programu wsparcia. Preferencja dotyczy inwestycji, dzięki którym osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie minimum 25% w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.
Zakwalifikowanie do obszaru objętego preferencją pozwoli na atrakcyjniejsze warunki wsparcia:

⦁ oprocentowanie 0,5%
⦁ wydłużenie karencji o dodatkowe 6 miesięcy
⦁ wydłużenie okresu pożyczki o dodatkowe 12 miesięcy.

Obszary objęte preferencją

 • Powiat chodzieski:
  ⦁ Budzyń (gm. wiejsko-miejska)
  ⦁ Chodzież (gm. miejska)
  ⦁ Chodzież (gm. wiejska)
  ⦁ Margonin (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Szamocin (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat czarnkowsko-trzcianecki
  ⦁ Czarnków (gm. miejska)
  ⦁ Czarnków (gm. wiejska)
  ⦁ Krzyż Wielkopolski (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Lubasz (gm. wiejska)
  ⦁ Trzcianka (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Wieleń (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat gnieźnieński:
  ⦁ Gniezno (gm. miejska)
  ⦁ Gniezno (gm. wiejska)
  ⦁ Kiszkowo (gm. wiejska)
  ⦁ Niechanowo (gm. wiejska)
  ⦁ Trzemeszno (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Witkowo (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat gostyński
  ⦁ Gostyń (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Krobia (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Piaski (gm. wiejska)
  Powiat grodziski
  ⦁ Grodzisk Wielkopolski (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat jarociński
  ⦁ Jarocin (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat kaliski
  ⦁ Blizanów (gm. wiejska)
  ⦁ Godziesze Wielkie (gm. wiejska)
  ⦁ Kalisz (gm. miejska)
  ⦁ Koźminek (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Opatówek (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Stawiszyn (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Żelazków (gm. wiejska)
  Powiat kępiński
  ⦁ Baranów (gm. wiejska)
  ⦁ Bralin (gm. wiejska)
  ⦁ Kępno (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat kolski
  ⦁ Kłodawa (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Koło (gm. miejska)
  ⦁ Koło (gm. wiejska)
  ⦁ Kościelec (gm. wiejska)
  Powiat koniński
  ⦁ Golina (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Kazimierz Biskupi (gm. wiejska)
  ⦁ Kleczew (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Konin (gm. miejska)
  ⦁ Krzymów (gm. wiejska)
  ⦁ Sompolno (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Stare Miasto (gm. wiejska)
  ⦁ Ślesin (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat kościański:
  ⦁ Czempiń (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Kościan (gm. miejska)
  ⦁ Kościan (gm. wiejska)
  ⦁ Krzywiń (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Śmigiel (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat krotoszyński
  ⦁ Koźmin Wielkopolski (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Krotoszyn (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Zduny (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat leszczyński
  ⦁ Leszno (gm. miejska)
  ⦁ Lipno (gm. wiejska)
  ⦁ Osieczna (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Rydzyna (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Święciechowa (gm. wiejska)
  ⦁ Włoszakowice (gm. wiejska)
  Powiat międzychodzki
  ⦁ Kwilcz (gm. wiejska)
  ⦁ Międzychód (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Sieraków (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat nowotomyski
  ⦁ Nowy Tomyśl (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Opalenica (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat obornicki
  ⦁ Oborniki (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Rogoźno (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Ryczywół (gm. wiejska)
  Powiat ostrowski
  ⦁ Nowe Skalmierzyce (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Ostrów Wielkopolski (gm. miejska)
  ⦁ Ostrów Wielkopolski (gm. wiejska)
  ⦁ Przygodzice (gm. wiejska)
  ⦁ Raszków (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Sieroszewice (gm. wiejska)
  Powiat ostrzeszowski
  ⦁ Kobyla Góra (gm. wiejska)
  ⦁ Ostrzeszów (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat pilski
  ⦁ Białośliwie (gm. wiejska)
  ⦁ Łobżenica (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Piła (gm. miejska)
  ⦁ Szydłowo (gm. wiejska)
  ⦁ Wyrzysk (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat pleszewski
  ⦁ Dobrzyca (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Gołuchów (gm. wiejska)
  ⦁ Pleszew (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat poznański
  ⦁ Czerwonak (gm. wiejska)
  ⦁ Dopiewo (gm. wiejska)
  ⦁ Kleszczewo (gm. wiejska)
  ⦁ Komorniki (gm. wiejska)
  ⦁ Kostrzyn (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Kórnik (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Luboń (gm. miejska)
  ⦁ Mosina (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Murowana Goślina (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Pobiedziska (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Puszczykowo (gm. miejska)
  ⦁ Rokietnica (gm. wiejska)
  ⦁ Stęszew (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Suchy Las (gm. wiejska)
  ⦁ Swarzędz (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Tarnowo Podgórne (gm. wiejska)
  Powiat rawicki
  ⦁ Bojanowo (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Miejska Górka (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Rawicz (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat słupecki
  ⦁ Powidz (gm. wiejska)
  ⦁ Słupca (gm. miejska)
  ⦁ Słupca (gm. wiejska)
  ⦁ Strzałkowo (gm. wiejska)
  ⦁ Zagórów (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat szamotulski
  ⦁ Kaźmierz (gm. wiejska)
  ⦁ Ostroróg (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Pniewy (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Szamotuły (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Wronki (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat średzki
  ⦁ Środa Wielkopolska (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Zaniemyśl (gm. wiejska)
  Powiat śremski
  ⦁ Śrem (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat turecki
  ⦁ Brudzew (gm. wiejska)
  ⦁ Turek (gm. miejska)
  ⦁ Turek (gm. wiejska)
  ⦁ Władysławów (gm. wiejska)
  Powiat wągrowiecki
  ⦁ Skoki (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Wągrowiec (gm. miejska)
  ⦁ Wągrowiec (gm. wiejska)
  Powiat wolsztyński
  ⦁ Przemęt (gm. wiejska)
  ⦁ Wolsztyn (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat wrzesiński
  ⦁ Nekla (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Pyzdry (gm. miejsko-wiejska)
  ⦁ Września (gm. miejsko-wiejska)
  Powiat złotowski
  ⦁ Złotów (gm. miejska)
  ⦁ Złotów (gm. wiejska)
  ⦁ Powiat m. Poznań
  ⦁ Miasto Poznań/ aglomeracja poznańska (miasto na prawach powiatu), powiat m. Kalisz.
Pożyczka inwestycyjna ze środków unijnych na rozwój biznesu do 500 000 zł Dofinansowanie w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”