Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Mieszkasz na terenie wiejskim, jesteś zarejestrowany w KRUS i chcesz założyć pozarolniczą działalność gospodarczą? Mamy dla Ciebie wspaniałą wiadomość. Do końca maja osoby, które spełniają warunki naboru mogą otrzymać premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim.

Czym jest premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

Osoby podlegające  ubezpieczeniu społecznemu w KRUS w  pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy, mogą wnioskować o otrzymanie dofinansowania na rozpoczęcie pozarolniczej działalności  gospodarczej. O dofinansowanie może więc starać się nie tylko rolnik, ale również małżonek rolnika lub domownik rolnika, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie w wymaganym okresie co najmniej 12 miesięcy. Przyjęcie dofinansowania wiąże się z przejściem wnioskodawcy z ubezpieczenia  KRUS na  ZUS.

Pomoc przyznaje się na działania związane z:

 • założeniem firmy po raz pierwszy;
 • założeniem firmy ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zamknięcia;
 • rozszerzeniem przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej o nowy kod PKD innej podklasy lub użycie wykreślonego kodu ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia kodu.

Jakie branże zostały objęte dofinansowaniem?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako organizator naboru wskazała jakie kody PKD działalności są objęte dofinansowaniem. Programem objęto aż 405 kodów PKD z różnych branż obejmujących usługi, produkcję oraz handel niezwiązany z rolnictwem. Poniżej klika przykładów, czym może zajmować się przedsiębiorstwo objęte dofinansowaniem:

 • krótkotrwałe zakwaterowanie na obszarach wiejskich
 • działalność geodezyjna
 • firma budowlana, wypożyczalnia sprzętu budowlanego
 • firma cateringowa
 • warsztat stolarski
 • wypożyczalnia sprzętu wodnego
 • zakład wulkanizatorski
 • salon fryzjerski
 • sklep spożywczy

Jakie środki można uzyskać?

O dofinansowanie z tego programu możemy wnioskować tylko raz. Wysokość dofinansowania  uzależniona jest  od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy. Wnioskodawca jest zobowiązany do utworzenia wymaganej ilości etatów przed złożeniem wniosku o wypłacenie II transzy środków. Dofinansowanie może wynosić:

 • 150 000 zł – jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy – samozatrudnienie*;
 • 200 000 zł – jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy (samozatrudnienie oraz 1 etat);
 • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (samozatrudnienie oraz  2 etaty);

*UWAGA – jeśli już prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną w KRUS, aby dostać dofinansowanie 150 000 zł musisz zatrudnić 1 nowego etatowego pracownika. Analogicznie przy wnioskowaniu o wyższe dofinansowanie przez istniejącą firmę trzeba otworzyć 2 lub 3 etatowe stanowiska pracy.

Osoba zatrudniona w ramach utworzonych etatów musi podlegać zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Do liczby utworzonych etatów nie są więc brani pod uwagę:

 • praktykanci w celu przygotowania zawodowego
 • osoby zatrudnione na umowach zlecenia i spółdzielczych umów o pracę
 • osoby współpracujące
 • osoby skazane – w czasie odbywania kary lub aresztowania tymczasowego

Środki otrzymane z premii wypłacane są w dwóch ratach:

·       pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy,

·       druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Warto pamiętać że co najmniej 70 % otrzymanej dotacji musi być wykorzystane na cele inwestycje w środki trwałe, takie jak np.:

 • zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia
 • remont
 • wznoszenie obiektów

Ważne – Nie jest wymagany wkład własny. Cała wartość planowanego celu może zostać sfinansowana z premii.

Kiedy należy przejść z ubezpieczenia KRUS na ZUS?

Beneficjent po zarejestrowaniu działalności gospodarczej może pozostać w KRUS do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty premii.

Jakie są konsekwencje nie wywiązania się z umowy na otrzymaną premię?

Jeśli myślicie, że z jakiegoś powodu nie będziecie w stanie wywiązać się z celów zaplanowanych we wniosku, nie musicie obawiać  się negatywnych konsekwencji  finansowych. Wypłaconą pierwszą transzę można zwrócić bez obawy przed karami finansowymi lub odsetkami.

Masz pytania?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące programu lub jakiekolwiek wątpliwości czy planowana przez was działalność kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania zapraszamy do bezpłatnej konsultacji z naszymi specjalistami, którzy fachowo doradzą i podpowiedzą jakie rozwiązanie będzie dla Państwa najdogodniejsze.

Kredyty gotówkowe jako alternatywa na finansowanie planowanych celów Zakup mieszkania przez pary w związku nieformalnym - co trzeba wiedzieć?