Program Bezpieczny Kredyt z oprocentowaniem 2%

Program Bezpieczny Kredyt z oprocentowaniem 2%

Program Bezpieczny Kredyt z oprocentowaniem 2%

Zakup pierwszego mieszkania lub domu to ogromne przedsięwzięcie oraz wyzwanie dla wielu ludzi, a zwłaszcza młodego pokolenia, które dopiero wchodzi na rynek pracy i się usamodzielnia. Ze względu na rosnące ceny nieruchomości i rosnace koszty kredytów, marzenie to niestety często pozostaje niezrealizowane. W odpowiedzi na ten problem stworzono program dopłat do kredytów mieszkaniowych, który ma na celu ułatwienie nabycia pierwszej nieruchomości – Bezpieczny Kredyt 2%. Na czym polega i kto może z niego skorzystać? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Dla kogo Bezpieczny kredyt 2%

Program Bezpieczny Kredyt 2% jest skierowany do osób, które nie są w posiadaniu oraz wcześniej nie były właścicielami mieszkania i domu oraz nie miały spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Warunkiem jest także wiek poniżej 45 lat, a w przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego dziecka, warunek wieku musi być spełniony przez przynajmniej jedną z tych osób.

Maksymalna kwota kredytu, jaką można uzyskać wnioskujący, wynosi 500 000 złotych dla jednej osoby oraz 600 000 złotych dla małżeństwa lub rodziców z dzieckiem. Program Bezpieczny Kredyt 2% jest dedykowany dla osób kupujących mieszkania zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego. Ponadto Program nie narzuca limitów cen za 1 m2 nabywanej nieruchomości.

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną na podstawie średniego oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Dopłata ta przysługuje przez pierwszych 10 lat, równocześnie pomniejszając miesięczne raty kredytowe. Raty kapitałowo-odsetkowe będą w tym czasie malejące, dlatego rata i wysokość dopłaty będą się zmieniać.

Na czym polega Program Bezpieczny Kredyt?

W celu wyjaśnienia systemu wysokości spłacanych rat, poniżej przedstawiamy przykład, który pomoże zrozumieć ten chemat. Małżeństwo z jednym dzieckiem zaciąga kredyt na kwotę 550 000 złotych na okres 30 lat, przy stałej stopie procentowej 8,46%:

– przez pierwszych 10 lat raty kapitałowo-odsetkowe będą malejące, dlatego rata i wysokość dopłaty będą się zmieniały
– w pierwszych miesiącach różnica wysokości rat jest bardzo duża – rata bez dopłaty wynosi około 5 400 złotych, a z dopłatą około 2 800 złotych
– po 10 latach kredytobiorcy będą spłacać kredyt w formie stałej raty kapitałowo-odsetkowej, a miesięczna kwota może być niższa w związku z nadpłatą kredytu lub niższymi stopami procentowymi
– dla porównania – bez dopłaty spłata kredytu w formie równych (nie malejących) rat kapitałowo-odsetkowych (równe dla całego okresu – 30 lat) wynosiłaby 4 213,44 zł.

Jak przystąpić do Programu

Aby zostać beneficjentem programu Bezpieczny Kredyt 2% należy spełnić następujące warunki:

  • kredytobiorca musi mieć zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, którą chce uzyskać
  • kredytobiorca i osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie mogą posiadać ani nie posiadały prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, chyba że prawo dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu lub zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem
  • kredytobiorcy oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie mogą też posiadać spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wyjątek stanowi sytuacja, jeśli prawo to dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu lub zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem
  • kredytobiorca nie może mieć więcej niż 45 lat, z wyjątkiem małżeństw lub rodziców co najmniej jednego dziecka – wtedy wystarczy, że 45 lat nie ukończyło jedno z nich
  • kredytobiorcy oraz osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego nie mogą być stronami umowy innego kredytu udzielonego w celu nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Korzyści wynikające z przystąpienia do programu Bezpieczny Kredyt

Przez pierwszych 10 lat spłaty kredytu, kredytobiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dopłat do rat kredytowych. W praktyce oznacza to, że efektywne oprocentowanie wyniesie tylko 2% + marża banku. Udział w Programie nie tylko obniży koszty spłaty kredytu, ale także pozwoli na wydłużenie okresu jego spłaty o maksymalnie 5 lat w sytuacji, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia będzie nadmiernie obciążała budżet domowy.
Kredyty mieszkaniowe z prawem dopłaty będą udzielane przez te banki komercyjne, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Oprócz preferencyjnego oprocentowania, kredyty te nie będą odbiegały od oferty rynkowej. Na wysokość raty po okresie wsparcia będzie wpływało kilka czynników, takich jak pierwotny okres finansowania i aktualny poziom stóp procentowych. Bank, oceniając zdolność kredytową kredytobiorcy w dniu udzielenia finansowania, uwzględni cały okres spłaty kredytu.

Jakie ograniczenia narzuca Program?

Należy podkreślić, że aby skorzystać z atrakcyjnych warunków kredytowych oferowanych przez Program, należy spełnić główne wymaganie, którym jest zakup pierwszej w życiu własnej nieruchomości. Osoby, które miały wcześniej prawo własności do mieszkania lub domu, nie będą mogły skorzystać z Programu. Ponadto istnieją również pewne ograniczenia co do wysokości wkładu własnego. Obecne przepisy projektu ustawy ograniczają możliwość wniesienia wkładu własnego do wysokości 200 tys. zł.

Podsumowując, Program “Bezpieczny Kredyt 2%” to szansa dla wielu osób marzących o posiadaniu własnego mieszkania lub domu. Dzięki dopłacie do kredytu rata może być znacznie niższa, co z kolei ułatwia jego spłatę oraz poprawia sytuację finansową kredytobiorcy. Warto pamiętać, że Program jest ograniczony czasowo i decyzję o złożeniu wniosku najlepiej podjąć jak najszybciej. W przygotowaniu formalności oraz analizie finansowej profesjonalnego wsparcia udzielą eksperci Staniszewska Finanse – nasze doświadczenie wesprze Twoje dążenia oraz zagwarantuje sukces w posiadaniu własnego lokum!

Unijna pożyczka termomodernizacyjna dedykowana przedsiębiorstwom z województwa podlaskiego Czy leasing się opłaca?