Czy leasing się opłaca?

Czy leasing się opłaca?

Czy leasing się opłaca?

Leasing to popularna wśród przedsiębiorców forma finansowania. Dzięki tej usłudze przedsiębiorcy mają możliwość korzystać z niezbędnych urządzeń, sprzętów i maszyn bez konieczności kupowania ich na własność. Co zatem wpływa na to, że leasing jest opłacalną usługą dla biznesu? Wpływa na to kilka istotnych czynników. Przede wszystkim, należy uwzględnić rodzaj wykonywanej przez firmę działalności. Jeśli przedsiębiorstwo działa w branży, gdzie sprzęt czy maszyny są na bieżąco modernizowane i wymagają ciągłej aktualizacji, to leasing może okazać się idealnym rozwiązaniem. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie musi się martwić o sprzedaż wykorzystanego sprzętu czy też koszty jego naprawy.

Leasing - na co zwrócić uwagę?

Leasing pozwala na uniknięcie wysokich kosztów początkowych związanych z zakupem sprzętu na własność. Zamiast tego, przedsiębiorca płaci miesięczną ratę za korzystanie z maszyny lub urządzenia, dzięki czemu zyskuje oszczędności na inne inwestycje bądź wydatki. Zatem korzystanie z leasingu wpływa również pozytywnie na efektywne zarządzanie finansami w firmie. Należy jednak pamiętać, że leasing może wiązać się z wyższymi kosztami w dłuższej perspektywie czasowej. Przedsiębiorca płaci comiesięczne raty przez cały okres trwania umowy leasingowej, co w sumie może okazać się kosztowniejsze niż zakup na własność. Dodatkowo, w niektórych przypadkach, nie można dokonać wcześniejszej spłaty, co może ograniczyć elastyczność przedsiębiorcy w gospodarowaniu finansami. Kolejnym ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy decyzji o leasingu, jest okres trwania umowy. Zazwyczaj wynosi on od 2 do 5 lat, jednak w niektórych przypadkach może być dłuższy – wszystko zależy od roku produkcji maszyny czy pojazdu. Warto dokładnie przemyśleć, jak długo firma będzie potrzebowała danego sprzętu, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z przedłużeniem umowy leasingowej lub zakończeniem jej przed czasem.

Formalności związane z leasingiem

Istotnym czynnikiem wpływającym na opłacalność leasingu jest stopa procentowa. Im wyższa stopa, tym wyższe koszty comiesięcznych rat leasingowych. Przedsiębiorca powinien dokładnie sprawdzić, jakie są koszty związane z leasingiem i porównać je z kosztami zakupu na własność.
Należy również pamiętać o kosztach ubezpieczenia sprzętu. Firma leasingowa zawsze wymaga, aby przedsiębiorca ubezpieczył urządzenie na czas trwania umowy, a to zwiększa koszty leasingu. Przed podpisaniem umowy, należy dokładnie przeanalizować warunki ubezpieczenia i porównać je z kosztami ubezpieczenia zewnętrznego czy zakupu sprzętu na własność bez konieczności wykupienia AC. Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na opłacalność leasingu dla przedsiębiorców jest ryzyko utraty wartości sprzętu. W przypadku zakupu na własność, przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę wartości sprzętu w wyniku jego zużycia lub upływu lat. W odniesieniu do leasingu, to firma leasingowa ponosi to ryzyko (zwłaszcza jeśli wybierzemy najem). Trzeba jednak mieć na uwadze, że przedsiębiorca może być zobowiązany do zapłacenia dodatkowych opłat, jeśli sprzęt jest w leasingu i zostanie uszkodzony lub zniszczony.

Sposób rozliczania leasingu

Co jeszcze warto mieć na względzie? Warty uwagi jest sposób rozliczania leasingu w księgach rachunkowych firmy. W przypadku leasingu operacyjnego, raty leasingowe są kosztem uzyskania przychodu i są odliczane od podatku dochodowego. W przypadku leasingu finansowego, rata leasingowa jest traktowana jako koszt finansowy i nie może być odliczona od podatku dochodowego. Warto dokładnie przeanalizować, jaki rodzaj leasingu będzie najbardziej korzystny z punktu widzenia podatkowego.
Należy również wziąć pod uwagę, że leasing może być korzystny dla firm, które potrzebują stałego dostępu do najnowocześniejszych technologii, ale nie mają wystarczających środków finansowych na zakup sprzętu. Dzięki leasingowi, przedsiębiorca może regularnie wymieniać starszy sprzęt na nowszy, co pozwala na zachowanie konkurencyjności firmy.

Co zrobić, zanim się zdecydujesz na leasing?

Ostateczna decyzja czy leasing się opłaca, zależy od indywidualnych potrzeb biznesowych i okoliczności. Należy dokładnie przemyśleć, jakie są potrzeby firmy i czy leasing jest w danym przypadku najlepszym rozwiązaniem. Wiele firm decyduje się na leasing ze względu na niski lub brak początkowego wkładu własnego oraz elastyczność w zarządzaniu finansami. W każdym przypadku pierwszy krok to indywidualna i dokładna analiza kosztów i korzyści związanych z leasingiem, celem uniknięcia błędów i niedoszacowania.

Jakie czynniki należy rozważyć podczas analizy? Na pewno trzeba się wnikliwie przyjrzeć umowie i okresie jej trwania, stopie procentowej, kosztom ubezpieczenia, rozliczeniom podatkowym oraz rodzajowi sprzętu, który planujemy wziąć w leasing. Dzięki temu zyskamy rzetelne dane do porównania z kosztami zakupu danego sprzętu.

Jak wybrać najlepszą ofertę i uniknąć ewentualnych błędów? Najlepsze wyjście to konsultacja z profesjonalnym doradcą finansowym lub prawnym, który pomoże nam porównać i wybrać ofertę z najkorzystniejszymi warunkami. Zapraszamy na konsultację z ekspertami Staniszewska Finanse, których wiedza i doświadczenie nie zawodzą, o czym świadczą rzesze zadowolonych klientów!

Program Bezpieczny Kredyt z oprocentowaniem 2% Czy warto nadpłacić kredyt hipoteczny?