Kto może otrzymać dofinansowania w ramach Programu „Premie dla Młodych Rolników” i jakie warunki należy spełnić?

Kto może otrzymać dofinansowania w ramach Programu „Premie dla Młodych Rolników” i jakie warunki należy spełnić?

Na czym polega Program Młody Rolnik?

Młody Rolnik to program umożliwiający uzyskanie dofinansowania w wysokości 150 tys. zł przez osoby w przedziale wiekowym 18-40 lat, które chcą rozwinąć prowadzone przez siebie gospodarstwo rolne. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy, środki z tego dofinansowania należy przeznaczyć w całości na prowadzoną działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w tym gospodarstwie.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

Aby otrzymać premię z programu Młody Rolnik osoba fizyczna musi spełnić wszystkie poniższe warunki:

 • na dzień złożenia wniosku być w przedziale wiekowym 18-40 lat;
 • być obywatelem Unii Europejskiej;
 • posiadać wykształcenie zawodowe związane z rolnictwem lub zobowiązać się do ich uzyskania w terminie 36 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku;
 • najpóźniej dzień przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące rozpocząć prowadzenie działalności w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych nie mniejszych niż  1ha;
 • nie posiadała zwierząt gospodarskich, które należy zgłaszać do rejestru zwierząt oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt;
 • nie wnioskowała o płatności bezpośrednie;
 • nie wnioskowała o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub krajowych;
 • nie prowadziła działu specjalnego w produkcji rolnej przed dniem, kiedy stała właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1ha.

Jakie wsparcie można otrzymać i w jakiej formie?

Premia dla młodych rolników w wysokości 150 000 zł płatna jest w II ratach:

• I rata – 80% całkowitej wartości pomocy – 120 000 zł

II rata – 20% całkowitej wartości pomocy – 30 000 zł

O czym należy pamiętać?

Minimum 70% kwoty (czyli 105 000,00zł) należy przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych np: maszyn, pojazdów, urządzeń. W ramach środków trwałych dofinansowanie można przeznaczyć  również na inwestycje budowlane, które wykonywane są na gruntach będących własnością wnioskodawcy lub na gruntach użytkowania wieczystego, przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Do czego zobowiązuje się osoba, która otrzyma dofinansowanie z Programu?

Osoby, które otrzymają dofinansowanie zobowiązane są do spełnienia poniższych warunków:

1) prowadzić będzie działalność rolną w gospodarstwie jako kierujący, które zostaje przedstawione w biznesplanie, minimalnie przez 5 lat od dnia wypłaty I raty;

2) będzie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty;

3) będzie realizować biznesplan;

4) zobowiązuje się prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów lub księgi przychodów i rozchodów, lub księgi rachunkowe, lub ewidencje przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizowania biznesplanu przez okres 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty;

5) umożliwi przeprowadzić w dowolnym momencie kontroli w gospodarstwie rolnym lub kontroli dokumentów;

6)  zobowiązuje się do przechowywania przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy dokumentów dotyczących wypłaconego dofinansowania.

Środków z Programu Młody Rolnik nie można przeznaczyć na działalność w zakresie:

 • chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej;
 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne;
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

Program Młody Rolnik jest przeznaczony dla przedsiębiorców z sektora mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw czyli gospodarstwa zatrudniające do 49 pracowników.

Masz pytania dot. programu? Skontaktuj się z nami.

Jak wpisać hipotekę do księgi wieczystej? Poradnik dla kredytobiorcy Sprawdź, czy twoja firma może wnioskować o wsparcie w ramach nowej tarczy antykryzysowej