Sprawdź, czy twoja firma może wnioskować o wsparcie w ramach nowej tarczy antykryzysowej

Sprawdź, czy twoja firma może wnioskować o wsparcie w ramach nowej tarczy antykryzysowej

Sprawdź, czy twoja firma może wnioskować o wsparcie w ramach nowej tarczy antykryzysowej

Nowa tarcza antykryzysowa ruszyła 17 stycznia 2022 roku a skorzystać z niej mogą przedsiębiorcy z określonych branż, którzy ucierpieli z powodu pandemii COVID-19. Jest to kolejna odsłona tarczy antykryzysowej oferowanej przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami pandemii. Nowa tarcza obejmuje możliwość wystąpienia o świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS i jednorazową dotację w wysokości 5000 zł. Sprawdź, kto może wnioskować o pomoc rządową.

Kto może wnioskować o otrzymanie pomocy w ramach świadczenia postojowego z nowej tarczy?

O wsparcie mogą starać się wyłącznie przedsiębiorstwa, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

  • na dzień 31 marca 2021 r. według danych w rejestrze REGON jako rodzaj przeważającej działalności była działalność oznaczona kodami PKD:
    56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),
    93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
    93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
  • których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do porównywanego miesiąca;
  • nie były zawieszone na dzień 31 marca 2021 r.

Według przyjętych przepisów wniosek można składać od 17 stycznia 2022 r., a najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Trudno więc przewidzieć jak długo przedsiębiorcy jeszcze będą mogli z niej skorzystać.

UWAGA – ze świadczenia postojowego przedsiębiorca może skorzystać tylko sześć razy. Wliczają się w to również świadczenia postojowe, które przedsiębiorca otrzymał w ramach wcześniejszych tarcz.

Kto może otrzymać zwolnienie ze składek ZUS z nowej tarczy?

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS mogą wnioskować tak samo jak w przypadku świadczenia postojowego przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. według danych w rejestrze REGON ich przeważająca działalności była oznaczona kodami PKD 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z.

Wniosek musi zostać złożony w okresie od 17 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Kto może otrzymać jednorazową dotację 5000 zł?

Przedsiębiorcy, którzy ze względu na sytuację epidemiczną zostali zmuszeni do zamknięcia lokali w grudniu 2021 r. mogą wnioskować o jednorazową dotację w wysokości 5 tys. zł. Wsparcie dotyczy mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców, którzy w porównywanych okresach odnotowali co najmniej 40% spadek przychodu. Warunkiem jest również, aby przedsiębiorca na dzień 31 marca 2021r. działał w obrębie przeważającego kodu PKD – 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z. co jest możliwe do zweryfikowania w rejestrze REGON.

Wniosek o dotację można składać od dnia 1 stycznia 2022 roku do 15 kwietnia 2022 roku.

Kto może otrzymać dofinansowania w ramach Programu „Premie dla Młodych Rolników” i jakie warunki należy spełnić? Sprawdź, jak rozliczyć i uzyskać zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji z Tarczy PFR 2.0