Sprawdź, jak rozliczyć i uzyskać zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji z Tarczy PFR 2.0

Sprawdź, jak rozliczyć i uzyskać zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji z Tarczy PFR 2.0

Sprawdź, jak rozliczyć i uzyskać zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji z Tarczy PFR 2.0

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0. to pomoc finansowa skierowana do firm, które musiały zawiesić lub ograniczyć działalność w związku z obostrzeniami wprowadzanymi w wyniku pandemii COVID-19. W ramach Tarczy Finansowej 2.0 pomoc została udzielona 47,7 tysięcy przedsiębiorstw w wysokości 7,1 mld zł. Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla mikro, małych i średnich firm. Istnieje możliwość skorzystania z umorzenia 100% subwencji pod warunkiem spełnienia określonych wymagań.

Rozliczenie subwencji malłych i średnich firm

Termin obowiązujący dla rozliczenia tarczy 2.0. dla firm, które zatrudniają od 10 do 249 pracowników, został wyraźnie określony. Obowiązuje on od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r.

Rozliczenie można dokonać za pośrednictwem bankowości elektronicznej banku, w którym był składany wniosek o udzielenie tej pomocy. Rozliczenie swojej firmy w wyznaczonym terminie jest obowiązkowe, jest to termin nieprzekraczalny. Po jego upływie formularz rozliczeniowy będzie niedostępny co uniemożliwi dokonanie rozliczenia subwencji.

Całkowite umorzenie otrzymają firmy, które spełnią jednocześnie oba warunki:
– utrzymają działalność gospodarczą nieprzerwanie do 31 grudnia 2021 roku
– rozliczą nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

We wniosku składanym o przyznanie subwencji każdy przedsiębiorca MŚP musiał zaprognozować przychody i koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. W związku z tym w celu dokonania rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Do określenia tej różnicy służy specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Jeśli wystąpi nadwyżka, to przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić ją do 15 marca 2022 r. na wskazany rachunek. Do samego rozliczenia subwencji konieczne będzie załączenie do formularza dodatkowych dokumentów wygenerowanych z programów księgowych.

Rozliczenie subwencji mikrofirm

Termin dotyczący rozliczenia firm zatrudniających do 9 pracowników rozpoczyna się 19 stycznia 2022 r., a kończy 28 lutego 2022 r. Zasada rozliczenia jest taka sama jak w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – dokonuje się tego za pośrednictwem banku, w którym był składany wniosek, a formularz rozliczeniowy po upływie ostatecznej daty będzie niedostępny.

Całkowite umorzenie otrzymają firmy, które spełnią jednocześnie oba warunki:
– utrzymają działalność gospodarczą nieprzerwanie do 31 grudnia 2021 roku
– utrzymają średni poziom zatrudnienia w 2021r. w porównaniu do liczby osób, na które otrzymały subwencję.

Polski Fundusz Rozwoju sprawdzi automatycznie te dane w ZUS, więc przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów.

Termin wydania deczyji przez PFR

Polski Fundusz Rozwoju wyda firmom, które złożyły formularze rozliczeniowe w wyznaczonych terminach, decyzje w kwietniu 2022r.Określi jedną z trzech decyzji:
– Kwotę podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu, a także poinformuje o całkowitym umorzeniu albo
– Wezwaniu do zwrotu całej kwoty subwencji albo
– Informację o okolicznościach uniemożliwiających ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu – PFR poprosi o dalsze wyjaśnienia.

Sprawdź, czy twoja firma może wnioskować o wsparcie w ramach nowej tarczy antykryzysowej Wszystko, co powinieneś wiedzieć o wkładzie własnym przy kredycie hipotecznym