Wszystko, co powinieneś wiedzieć o wkładzie własnym przy kredycie hipotecznym

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o wkładzie własnym przy kredycie hipotecznym

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o wkładzie własnym przy kredycie hipotecznym

Wkład własny to jeden z podstawowych warunków stawianych obecnie przez banki przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. O tym czym jest wkład własny, czy wkład własny przyjmuje wyłącznie formę gotówki oraz w jaki sposób wpływa na ratę kredytu dowiesz się z poniższego wpisu.

Co to jest wkład własny?

Wkład własny to suma oszczędności, którą kredytobiorca może przeznaczyć na zakup danego mienia. Jej wysokość wraz z pożyczoną od banku kwotą jest wystarczająca na realizację celu kredytu hipotecznego, czyli zakupu lub budowy domu czy zakupu mieszkania z możliwością jego wykończenia. Wkład własny jest wyliczany procentowo i jest uzależniony od wartości kredytowanej nieruchomości. Aktualnie minimalny wkład własny oferowany przez banki wynosi 10% wartości nieruchomości. Jednakże w przypadku wybrania tej opcji bank narzuci nam konieczność wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Optymalny poziom wkładu własnego, dający szeroki wybór wśród ofert, wynosi 20% wartości nieruchomości. W praktyce oznacza to, że jeśli kredytobiorca planuje zakup mieszkania o wartości 300 tysięcy złotych, to powinien posiadać minimum 15 tysięcy złotych oszczędności, a aby móc skorzystać z pełnej oferty banków 30 tysięcy złotych.

Należy pamiętać, że im wyższy wkład własny, tym korzystniejsze warunki kredytu, czyli niższe oprocentowanie, mniejsza rata i co za tym idzie mniejsza całkowita kwota do spłaty.

Zadatek/zaliczka, a wkład własny

Podczas podpisywania umów przedwstępnych przy decyzji o zakupie nieruchomości, niezbędnym elementem jest wpłacenie ustalonej kwoty na rzecz sprzedającego. To czy klient wpłaci zadatek czy zaliczkę ma znaczącą różnicę.

W przypadku wpłacenia zaliczki to w razie problemów z otrzymaniem kredytu podlega ona zwrotowi. Niestety także w przypadku otrzymania przez sprzedającego lepszej oferty zakupu konkretnej nieruchomości może on bez poniesienia konsekwencji wycofać się, zwrócić zaliczkę i sprzedać nieruchomość innemu klientowi.

Zadatek, który zostanie dany sprzedającemu chroni zarówno kupujących, jak i sprzedających daną nieruchomość. Zazwyczaj, jeśli nie dojdzie do sfinalizowania transakcji z winy sprzedającego zostaje on zwrócony w podwójnej kwocie kupującemu. W odwrotnej sytuacji, czyli jeśli to kupujący się wycofa lub nie spełni wymienianych w umowie warunków, zadatek przepada. Pamiętajmy, że obojętnie czy będzie to zaliczka czy zadatek to ta kwota jest uznawana przez bank za cześć wymaganego wkładu własnego dla kredytu hipotecznego. Należy oczywiście przedstawić prze bankiem umowę przedwstępną zakupu nieruchomości, że taki zadatek został uiszczony.

Wkład własny a inna nieruchomość/działka

Warto pamiętać, że istnieją również inne formy wkładu własnego niż wspomniane wyżej oszczędności, czyli gotówka. Banki dają bowiem również możliwość zaliczenia w poczet wkładu własnego np. działki, na której będzie budowany dom. Przykładowo, jeśli działka budowlana jest warta np. 100 tysięcy złotych, a klient planuje na tej działce wybudować dom, na który potrzebuje kredytu w wysokości 400 tysięcy złotych, to wówczas wartość działki jest uznana za wkład własny w wysokości 20% wartości nieruchomości. Zdarza się, że działka budowlana nie była kupiona przez obecnych właścicieli, a otrzymana w formie darowizny – np. od rodziców. Wtedy rzeczoznawca ocenia jej wartość, porównując wartość rynkową podobnych metrażowo i usytuowaniem działek budowlanych w tym rejonie. Co więcej, banki mogą wziąć pod uwagę wartość już zrealizowanych prac na placu budowy lub zgromadzonych tam materiałów budowlanych i zaliczyć je na poczet wkładu klienta.

Co więcej, banki mogą wziąć pod uwagę wartość już zrealizowanych prac na placu budowy lub zgromadzonych tam materiałów budowlanych i zaliczyć je na poczet wkładu klienta.

Jeśli klient chciałby, aby bank potraktował jego obecne mieszkanie jako wkład własny np. na zakup nowego domu to również jest taka możliwość. Oczywiście w momencie procesowania obie nieruchomości, zarówno obecnie zamieszkiwane mieszkanie, jak i nowo wybrany dom będą wymagały oceny rzeczoznawcy majątkowego dla potwierdzenia ich wartości. Sprawdzane będzie, czy omawiane mieszkanie nie jest już obciążone hipoteczne przez bank.

Wkład własny, a kwota kredytu

Wkład własny stanowi część kwoty potrzebnej na zakup wyznaczonego celu, a więc oczywiście zmniejsza kwotę kredytu hipotecznego. Im wyższy wkład własny, tym mniejsze koszty kredytu, ponieważ mniejsza jest także kredytowana kwota. Dzięki uiszczeniu większego wkładu własnego zwiększa się również szansa na jego udzielenie, ponieważ wiąże się to z wymaganą mniejszą zdolnością kredytową kredytobiorcy.

Sprawdź, jak rozliczyć i uzyskać zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji z Tarczy PFR 2.0 Grant na start dla osób z województwa łódzkiego