Ile trwa proces uruchomienia kredytu hipotecznego?

Ile trwa proces uruchomienia kredytu hipotecznego?

Ile trwa proces uruchomienia kredytu hipotecznego?

Decydując się na kredyt hipoteczny powinniśmy pamiętać, że jest to najbardziej czasochłonny produkt w ofercie kredytowej banków. Uruchomienie kredytu, a więc przelanie przez bank środków w wysokości zgodnej z przyznaną kwotą, następuje dopiero po dopełnieniu przez kredytobiorcę wszelkich formalności. Jakich? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Wymagania banku niezbędne do uruchomienia kredytu hipotecznego

Podstawowe warunki, które winien spełnić kredytobiorca przed uruchomieniem kredytu hipotecznego, określone są w umowie kredytowej z bankiem. Po podpisaniu umowy niezbędne jest przede wszystkim przeniesienie własności zakupywanej nieruchomości. Co więcej, w akcie notarialnym konieczne jest zawarcie terminów i kwot płatności ustalonych z obecnym właścicielem nieruchomości oraz informacja o wkładzie własnym. Te informacje będą niezbędne dla banku zanim uruchomi środki z kredytu.

W zależności od wybranego banku kredytującego zakup lub budowę nowego domu mogą pojawić się różne wymagania. W przypadku wnioskowania o kredyt na budowę niezbędne będzie okazanie pozwolenia na budowę. Niejednokrotnie warunkiem uruchomienia środków jest zakup różnych produktów oferowanych przez bank. Są to m.in. otwarcie konta osobistego i określenie wysokości regularnych wpływów lub posiadanie karty kredytowej w banku, który udziela kredytu hipotecznego, a także aktywne z niej korzystanie po uruchomieniu środków. Skorzystanie z tych produktów umożliwia otrzymanie korzystniejszych warunków kredytu na lepszych warunkach finansowych – często jest to np. obniżenie marży kredytowej. Ponadto, może się okazać niezbędne wykonywanie określonych transakcji bezgotówkowych lub operacji na określoną kwotę. W przypadku niespełnienia tych warunków, które są także zawarte w treści podpisywanej umowy kredytowej, bank ma prawo podnieść marżę do standardowej wysokości.

Wypłata środków w innej walucie niż polski złoty

W przypadku kredytu hipotecznego w obcej walucie cały proces będzie trwał nieco dłużej. Przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z tego rodzaju finansowania należy uwzględnić zmianę kursu waluty. Zazwyczaj umowy sprzedaży nieruchomości są wyrażone w polskich złotych, dlatego po podpisaniu umowy, a jeszcze przed wypłaceniem środków z kredytu istnieje ryzyko niedopłaty pomiędzy środkami z kredytu, a wartością nieruchomości w przypadku wystąpienia zmiany kursu.

Ustanowienie hipoteki - warunek konieczny przed uruchomieniem kredytu hipotecznego

Przed wypłatą środków należy dopełnić formalności z ustanowieniem hipoteki na rzecz banku. Wpis hipoteczny musi widnieć w księdze wieczystej nieruchomości. W przypadku zakupu mieszkania z rynku pierwotnego należy złożyć wniosek do sądu o ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego. Zapis może znaleźć się także w akcie notarialnym i wtedy formalnościami zajmuje się bank. W przypadku zakupu na rynku pierwotnym obowiązkowa jest cesja wierzytelności, którą podpisują deweloper i bank prowadzący rachunek powierniczy.

Jak długo trzeba czekać na wypłatę środków z kredytu hipotecznego?

Czas trwania uruchomienia kredytu hipotecznego uzależnione jest od wysokości kredytu, jego rodzaju i polityki banku. Kwota ustalona do wypłaty jest uruchamiana po dostarczeniu do banku aktu notarialnego i uregulowania wymaganego wkładu własnego. Na przelanie kwoty z kredytu hipotecznego czeka się od kilku do kilkunastu dni, jednak dokładny czas powinien być zawarty w umowie.

Na co można przeznaczyć środki z kredytu hipotecznego?

Ze środków uruchomionych w ramach podpisanej umowy hipotecznej możemy korzystać tylko w sposób zgodny z zawartymi w niej warunkami. Oznacza to, że bank może na bieżąco monitorować cel, na jaki wydajemy przyznane środki. W przypadku, kiedy kredytujemy budowę czy remont, bank wypłaca nam środki w transzach (w częściach), a wtedy kolejna część pieniędzy zostanie uruchomiona dopiero gdy bank uzna, że wcześniejsza transza została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem. Bank sprawdza postęp wykonanych prac podczas kontroli inwestycji, w zależności od wewnętrznych procedur  – wysyłając kontrolera inwestycji oddelegowanego z banku lub na podstawie dostarczonej przez kredytobiorcę dokumentacji zdjęciowej, zapłaconych faktur lub na podstawie dziennika budowy. Niedotrzymanie ustalonych warunków umowy spowoduje wstrzymanie wypłaty środków.

Masz pytania dot. kredytu hipotecznego? Skontaktuj się z nami.

Upadłość konsumencka – co warto wiedzieć i na co zwrócić uwagę? Układ konsumencki alternatywnym rozwiązaniem dla dłużników