Jak wyczyścić BIK po upadłości konsumenckiej?

Jak wyczyścić BIK po upadłości konsumenckiej?

Jak wyczyścić BIK po upadłości konsumenckiej?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) zostało powołano przez Związke Banków Polskich, a jego działalność jest regulowana przez ustawę – prawo bankowe. Jest to baza danych wszystkich kredytobiorców zawierająca ich pełną historię długów wraz z terminami spłat (także opóźnieniami) dostarczaną przez banki, SKOK-i oraz inne podmioty finansowe. BIK nie modyfikuje tych informacji samodzielnie, zajmuje się administrowaniem i udostępnianiem ich bankom i firmom pożyczkowym na zasadzie wzajemności.

Należy zatem pamiętać, że jeśli kredyt nie jest spłacany terminowo, a klient spóźnia się z płatnością kolejnych rat, wówczas w BIK-u zostaną odnotowane informacje na ten temat. Po upłynięciu w sumie 90 dni, negatywne dane trafią do BIK-u i będą udostępnione dla innych podmiotów weryfikujących informacje o sytuacji finansowej klientów.

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza usunięcie z bazy BIK?

Osoby, które rozważają ogłoszenie upadłości konsumenckiej, często mają kłopot z rzetelnym policzeniem wszystkich swoich długów, co wynika z zaciągnięcia dużej ilości zobowiązań w różnych instytucjach finansowych. Wyjściem z tej sytuacji jest wykupienie dostępu do bazy BIK i dzięki temu zyskanie historii należności w postaci raportu. Kolejny krok, czyli ogłoszenie upadłości konsumenckiej pomaga spłacić lub unieważnić długi. Jednak czy jest to równoznaczne z “wyczyszczeniem” historii dłużnika? Okazuje się, że ogłoszenie upadłości i uregulowanie długów nie oznacza usunięcia z bazy BIK. Należności zostają odnotowane jako spłacone, jednak pełna informacji o długach wraz z wszystkimi opóźnieniami w spłatach nie jest usuwana z raportu. Co więcej, ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie poprawia także zdolności kredytowej klienta.

Należy również zaznaczyć, że sam fakt ogłoszenia upadłości konsumenckiej widnieje w rejestrze BIK przez kolejne 10 lat, co nie wpływa niestety korzystnie na zdolność kredytową interesanta.

Czy istnieje możliwość całkowitego wyczyszczenia historii w bazie Biura Informacji Kredytowej?

Regulacje prawne nie dopuszczają możliwości całkowitego usunięcia z bazy BIK po uregulowaniu zobowiązań. Wyjątek od reguły stanowią wpisy zawierające błędy i nieprawdziwe lub przedawnione dane. Istotny jest fakt, że jeśli w trakcie spłaty kredytu występowały opóźnienia, to nawet po zakończeniu umowy kredytowej klient nie ma możliwości wykreślenia z bazy BIK-u swoich danych.

Biuro Informacji Kredytowej podaje 3 sytuacje kiedy można wyczyścić historię kredytową:

– jeśli kredyt został spłacony w terminie, to wyczyszczenie historii w BIK jest możliwe poprzez cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji przez kredytodawcę

– minęło 5 lat od daty spłaty kredytu niezapłaconego w terminie do 60 dni – można wyczyścić niekorzystne informacje z bazy BIK składając wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

– w bazie danych są nieaktualne lub nieprawdziwe informacje dotyczące zobowiązań kredytobiorcy.

Zainteresowany powinien samodzielnie złożyć wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lun wnioksować o wyczyszczenie z błędnych lub nieaktualnych danych.

Złożenie wnioseku o wyczyszczenie historii jest także zasadne gdy bank lub inny podmiot finansowy poinformował BIK o nieterminowej spłacie przed upływem 60 dni opóźnienia i 30 dni od wysłania upomnienia o zapłacie.

Jak wygląda proces czyszczenia historii kredytowej w BIK?

Proces można przeprowadzić samodzielnie kierując się poniższymi krokami:

– należy zamówić raport na oficjalnej stronie Biura Informacji Kredytowej i zapoznać się ze wszystkimi informacjami (raport jest dostępny za darmo)

– następnie trzeba szczegółowo przeanalizować zawarte w raporcie informacje pod kątem weryfikacji ich poprawności oraz zaległości w spłaconych już zobowiązaniach

– wniosek wysyłamy do instytucji finansowej która dokonała wpisu o naszych zaległościach do BIK, nastepnie czekamy 30 dni na odpowiedź – jeśli po tym czasie jej nie uzyskamy, można uznać że wniosek został pozytywnie rozpatrzony

– ostatni krok to wysyłka pisma do BIK listem poleconym.

Jak wygląda prawidłowo napisany wniosek o wykreślenie z BIK-u?

Nie istnieje jeden szablon stanowiący wzór wniosku o usunięcie danych z BIK-u. Przygotowując oficjalne pismo z prośbą o wykreślenie z bazy BIK, należy podać w nim najważniejsze dane osobowe: imię i nazwisko kredytobiorcy, adres, numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem (zwykle dowód osobisty).

Ponadto należy zawrzeć:

– dane banku, do którego jest kierowany wniosek wraz z nagłówkiem (reklamacja czy cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych)

– numer i datę zawarcia umowy kredytowej, której dane w BIK są błędne lub nieaktualne

– uzasadnienie powodu o usunięcie danych z BIK-u lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie i podpis klienta.

Pozytywne skutki figurowania w BIK

Ponadto warto mieć na względzie pozytywne skutki figurowania w bazie BIK po uregulowaniu zobowiązania kredytowego. Jeśli raty były spłacane terminowo, jest to dowód na rzetelność i wiarygodność finansową klienta, co w przyszłości może być pomocne przy staraniu się o kolejny kredyt. Budowanie pozytywnej historii kredytowej w BIK to dobra praktyka jeśli w przyszłości planujemy kolejne inwestycje wymagające pomocy finansowej banku. Dlatego warto zostawić te dane w rejestrze i nie pozbawiać się dowodu świadczącego o naszej wiarygodności jako kredytobiorcy.

Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Wiemy, że to trudna decyzja i należy ją gruntownie przemyśleć. Wypełnij formularz kontaktowy i porozmawiaj z naszym ekspertem. Nasze doświadczenie i wiedza to najlepsze wsparcie przed podjęciem tej decyzji.

Złóż oświadczenie o tanim prądzie i zyskaj na niższych rachunkach! Nowa pożyczka obrotowo - inwestycyjna dla województwa wielkopolskiego!