Złóż oświadczenie o tanim prądzie i zyskaj na niższych rachunkach!

Złóż oświadczenie o tanim prądzie i zyskaj na niższych rachunkach!

Do 30 listopada 2022 r. złóż Oświadczenie o tanim prądzie i zyskaj na niższych rachunkach!

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć Oświadczenie dostawcy prądu, jeśli chcą korzystać z maksymalnej ceny prądu wynoszącej 785 zł/MWh. Niższe stawki za prąd (max. do 79 groszy za 1 kWh) przysługują mikroprzedsiębiorcom – czyli małym firmom zarejestrowanym w KRS oraz osobom zarejestrowana w CEIDG, a także małym i średnim przedsiębiorcom.

Wzór Oświadczenia odbiorcy uprawnionego opublikowany przez Ministra Klimatu i Środowiska jest dostępny tutaj:

Co jeśli nie złożę Oświadczenia w terminie?

Spóźnienie nie odbiera prawa do tańszego prądu. Przedsiębiorcy, którzy nie zdążą przed datą 30 listopada br. złożyć Oświadczenia do Tauron, PGE albo Enea, ale złożą dokument np. 15 grudnia 2022 r. otrzymają tańszy prąd od stycznia 2023 r., jednak za grudzień zapłacą wyższe rachunki. Sytuacja będzie wyglądała analogicznie w odniesieniu do kolejnych miesięcy, zatem szybsze działanie pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd od kolejnego miesiąca rozliczeniowego.

Wykaz firm i instytucji precyzujący kto zapłaci niższe rachunki za prąd:

Mikroprzedsiębiorca, to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Czy złożenie Oświadczenia jest obowiązkowe?

Złożenie Oświadczenia nie jest obowiązkowe – służy przekazaniu informacji dostawcy energii elektrycznej o:

  • spełnianiu warunków ustawowych dla tańszego prądu
  • licznikach prądu, na których np. Tauron, Enea lub PGE mają zastosować jego gwarantowane ceny.

Bez tej informacji dostawcy energii nie będą wiedzieli kto jest uprawniony do otrzymania niższych stawek za prąd.  

Jak złożyć Oświadczenie o tanim prądzie?

Istnieją 3 ścieżki złożenia Oświadczenia przez przedsiębiorcę:

  • osobiście w siedzibie podmiotu uprawnionego lub innych miejscach wykonywania działalności podmiotu uprawnionego 
  • w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego 
  • w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go podmiotowi uprawnionemu
  • w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Pożyczka obrotowa dla firm i start-upów w województwie wielkopolskim Jak wyczyścić BIK po upadłości konsumenckiej?