Kredyt hipoteczny dla obcokrajowców- poznaj zasady przyznawania

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowców- poznaj zasady przyznawania

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowców

Procedura udzielania kredytu na zakup nieruchomości dla obcokrajowców jest identyczna jak w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie. Banki z reguły gwarantują te same warunki dla wszystkich zainteresowanych, nie stosując podziału na obcokrajowców i obywateli polskich. Dzięki kredytowi hipotecznemu obcokrajowcy mają możliwość zakupić nieruchomość w naszym kraju i stworzyć tutaj swój dom.

Oferta kredytu dla obcokrajowców w polskich bankach

Kredyt dla osób spoza naszego kraju stanowi już ofertę wielu banków – może to być zwykły kredyt gotówkowy na zakup samochodu lub inny dowolny cel. Wymagania zazwyczaj nie są wygórowane, a procedura nie jest skomplikowana. Większość polskich banków stosuje identyczne procedury wobec obcokrajowców jak w przypadku wnioskujących obywateli. Należy jednak dodać, że aby uzyskać finansowanie na nieruchomość, obcokrajowcy muszą spełnić dodatkowe wymagania przewidziane w prawie polskim.

Jakie warunki powinien spełnić obcokrajowiec aby ubiegać się o kredyt hipoteczny?

Na początku obcokrajowiec powinien się upewnić, że nabywana przez niego nieruchomość nie znajduje się w strefie nadgranicznej. W niektórych przypadkach będzie wymagane specjalne pozwolenie od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto obcokrajowców obowiązują standardowe wymagania jak zdolność kredytowa, wkład własny i nienaganna historia kredytowa. Podstawą do przeprowadzenia analizy jest przedłożenie potwierdzenie legalnego i stałego pobytu w naszym kraju – stanowi to dla banku dowód więzi pomiędzy wnioskującym a Polską.

Ponadto klient musi posiadać nadany numer PESEL oraz adres zameldowania na terytorium Polski. Jeżeli wnioskujący nie posiada karty na pobyt stały, to niektóre banki uwzględniają karty na pobyt czasowy. Karta musi mieć datę ważności przez 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o finansowanie hipoteczne. Jeżeli klient jest obywatelem Unii Europejskiej, to uzyskanie finansowania jest znacznie łatwiejsze.

Badanie zdolności kredytowej obcokrajowca

Standardowo w ramach procedury udzielania kredytu hipotecznego wymagana jest zdolność kredytowa potwierdzona stałymi i regularnymi dochodami oraz odpowiedni wkład własny. Wnioskodawca musi przedstawić komplet dokumentów m. in. zaświadczenie o dochodach od pracodawcy. Znaczenie ma także długość legalnego pobytu obcokrajowca w Polsce, jego wykształcenie i stan cywilny.  Bank może również poprosić o przedstawienie wyciągu z odpowiednika Biura Informacji Kredytowej kraju, z którego pochodzi wnioskujący.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Celem zwiększenia swojej zdolności kredytowej, wnioskujący może postarać się o znalezienie dodatkowego zajęcia lub o zwiększenie dotychczasowego wynagrodzenia. Należy mieć na uwadze, że weryfikacji podlega dochód z ostatnich 3, 6, a nawet 12 miesięcy, w zależności od wybranego banku. O kredyt można także wnioskować wspólnie z małżonkiem, partnerem czy rodzicem – pomoże to zwiększyć zdolność kredytową. Wcześniej należy jednak sprawdzić kto może nim zostać zgodnie z procedurą wybranego banku.

Wymagania formalne wniosku o kredyt

Obok wspomnianego zaświadczenia o dochodach potwierdzających płynność finansową, bank może poprosić o przedłożenie zgody na zakup nieruchomości oraz podpisaną umowę przedwstępną ze sprzedającym. Przedstawiane dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski. Także akt notarialny podpisywany u notariusza w momencie zakupu nieruchomości musi być wyłącznie w języku polskim. Dość często bank prosi również o przetłumaczenie treści umowy o pracę oraz wspomnianego wcześniej raportu z BIK na koszt klienta.

W jakiej walucie udzielany jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny udzielany jest w różnych walutach – najczęściej jest to polski złoty, euro lub dolary. Zawsze jest to waluta, w której wnioskujący otrzymuje wynagrodzenie, lub w przypadku dwóch kredytobiorców, waluta wyższego wynagrodzenia otrzymywanego przez jednego z kredytobiorców. Przykładowo, jeśli o kredyt ubiega się małżeństwo, w którym mąż zarabia 4000 euro, a żona 2500 zł miesięcznie, to bank zaproponuje kredyt w walucie euro. Obywatele państw spoza Unii Europejskiej będą potraktowani indywidualnie.

Postępowanie o upadłość konsumencką – przydatne informacje Ocena zdolności kredytowej - co warto wiedzieć zanim złożysz wniosek