Ocena zdolności kredytowej – co warto wiedzieć zanim złożysz wniosek

Ocena zdolności kredytowej – co warto wiedzieć zanim złożysz wniosek

Ocena zdolności kredytowej - co warto wiedzieć zanim złożysz wniosek

Weryfikacja zdolności kredytowej to jedna z pierwszych czynności podejmowanych przez bank po złożeniu wniosku o udzielenie kredytu. Pozwala ocenić, czy klient jest w stanie regularnie spłacać zaciągnięte zobowiązanie finansowe. Ocena zdolności kredytowej ma również znaczący wpływ na określenie maksymalnej kwoty, jaką klient będzie mógł pożyczyć w ramach kredytu hipotecznego. Ponadto istnieje także szereg innych czynników, jak te wymienione poniżej, które mogą znacznie obniżać zdolność kredytową klienta.

Co wpływa na ocenę zdolności kredytowej?

Badanie zdolności kredytowej to nieodłączny element każdego wniosku kredytowego. Metody jej oceny charakteryzują nieustanne zmiany, jednak podczas analizy bank skupia się przede wszystkim na kilku kluczowych kwestiach:

 • osiąganym dochodzie klienta
 • formie zatrudnienia
 • miesięcznym koszcie utrzymania
 • liczbie osób w gospodarstwie domowym
 • bieżących zobowiązaniach finansowych klienta i współkredytobiorców
 • historii kredytowej klienta
 • wieku
 • stanie cywilnym.

Na zdolność kredytową istotny wpływ mają również warunki charakteryzujące daną ofertę kredytową:

 • okres spłaty (im dłuższy tym niższa rata, co pozytywnie wpływa na zdolność)
 • wysokość wkładu własnego (im większy wkład tym wyższa zdolność, ponieważ obniża on wysokość marży kredytowej)
 • typ rat kredytowych (raty równe lub malejące – przy malejących niezbędna jest większa zdolność kredytowa)
 • kwota udzielanego kredytu

Istnieją także inne czynniki na które klient nie ma wpływu, a które mogą mieć znaczący wpływ na ocenę zdolności, należą do nich:

  • wysokość stóp procentowych
  • metoda obliczania zdolności kredytowej przez dany bank.

Jakie czynniki obniżają zdolność kredytową?

Do najczęstszych przyczyn obniżających zdolność kredytową należą wysokie stałe wydatki gospodarstwa domowego w zestawieniu z uzyskiwanymi dochodami oraz wysokimi ratami zaciągniętych już kredytów i pożyczek. Jeśli potencjalny kredytobiorca ma możliwość spłaty innych zobowiązań przed przystąpieniem do analizy zdolności kredytowej, to warto rozważyć taki scenariusz działania. W momencie rozpoczęcia procesu wnioskowania można także uprzedzić bank o gotowości do zamknięcia niektórych zobowiązań po wydaniu decyzji pozytywnej. Ważną kwestią jest także forma zatrudnienia, w przypadku gdy wnioskodawca osiąga główne dochody w oparciu o umowę o pracę, to zdecydowanie będzie to lepiej ocenione niż np. umowa o dzieło.

Ilość osób w gospodarstwie domowym a zdolność kredytowa

Ilość osób tworzących gospodarstwo domowe kredytobiorcy to ważny czynnik przy szacowaniu zdolności kredytowej. Można łatwo wywnioskować, że posiadanie dzieci ją obniży, podczas gdy gospodarstwa domowe nie posiadające potomstwa będą miały wyższą zdolność kredytową.

Od tej reguły jest jeden wyjątek, mianowicie kredytobiorca może wziąć udział w programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”, gdzie posiadanie dzieci jest traktowane jako czynnik wpływający pozytywnie na decyzję kredytową. Ponadto jeśli kredytobiorcy, który korzysta ze wsparcia w ramach Programu, urodzi się drugie lub trzecie dziecko, zostaje umorzona część długu.

Więcej na ten temat znajdziesz na naszym blogu: https://staniszewskafinanse.pl/czy-warto-brac-teraz-kredyt-hipoteczny/

Kiedy warto rozważyć rozdzielność majątkową?

Obecne o kredyt mogą wnioskować nie tylko małżeństwa, ale także związki nieformalne. Procedura szacowaniu zdolności w przypadku par nieformalnych wygląda identycznie jak w przypadku małżeństw – bank bierze pod uwagę wspólne gospodarstwo domowe i dokonuje analogicznych obliczeń. Jeśli kredytobiorcami są małżonkowie ze wspólnotą majątkową, to zarówno dochody jak i wydatki są traktowane wspólnie. W przypadku gdy jedna z osób jest bezrobotna, wyraźnie mniej zarabia lub jest zadłużona, to może to utrudnić uzyskanie pozytywnej decyzji banku. Dlatego warto rozważyć opcję ustanowienia rozdzielności majątkowej w momencie, kiedy jeden ze współmałżonków znacznie obniża możliwą do uzyskania kwotę kredytu.

Częste wnioskowanie o kredyt

Warto również dodać, że na obniżenie zdolności kredytowej może wpływać zbyt częste wnioskowanie o kredyt. Pamiętajmy, że źródłem takich informacji jest Biuro Informacji Kredytowej, do którego banki wysyłają zapytanie po złożeniu wniosku kredytowego. Każdy taki odnotowany „sygnał” wpływa na zmniejszenie zdolności i obniża szansę na otrzymanie kredytu.

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowców- poznaj zasady przyznawania Upadłość konsumencka – co warto wiedzieć i na co zwrócić uwagę?