Jaki jest maksymalny wiek kredytobiorcy hipotecznego?

Jaki jest maksymalny wiek kredytobiorcy hipotecznego?

Maksymalny wiek kredytobiorcy hipotecznego

Podczas procesu ubiegania się o kredyt hipoteczny badanych jest wiele kryteriów m.in. zdolność kredytowa, wysokość osiąganych dochodów, posiadane inne zobowiązania finansowe itp.  W niniejszym artykule omówimy kolejną równie ważną kwestię, której do tej pory nie poświęcaliśmy jeszcze wiele uwagi – jest nią wiek kredytobiorcy oraz wynikające z tego ograniczenia.

Dlaczego wiek ma tak istotne znaczenie?

Zgodnie z polskim prawem zobowiązania finansowe można zaciągnąć po osiągnięciu pełnoletności. W związku z tym, osoba która ukończyła 18 lat, teoretycznie może starać się o kredyt hipoteczny pod warunkiem, że posiada wiarygodne i stałe źródło dochodu. Statystyki pokazują jednak, że najczęstszymi kredytobiorcami hipotecznymi są osoby pomiędzy 30 a 40 rokiem życia.

Obowiązkiem banku jest określenie ryzyka udzielenia kredytu na zakup nieruchomości. Dla banku największe znaczenie mają lata w których są uzyskiwane dochody związane z pracą, a wraz z wiekiem skraca się okres osiągnięcia wieku emerytalnego. Kwoty wypłacanych emerytur w naszym kraju plasują się na średnim poziomie, stąd wzrasta ryzyko utracenia płynności w spłacaniu miesięcznych rat kredytowych. Oczywiście osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza konieczności przejścia na emeryturę.

Jaka jest górna granica wiekowa przy udzielaniu kredytu hipotecznego?

Górną granicę wieku kredytobiorcy określa bank, który ma go udzielić kredytu hipotecznego.  Banki kierują się wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, czyli tzw. Rekomendacją S, która zaleca, aby banki brały pod uwagę możliwość osiągania dochodu przez wnioskującego na przestrzeni 20-30 lat. Podsumowując, kredyt hipoteczny powinien zostać spłacony zanim kredytobiorca przejdzie na emeryturę. Dobrą praktyką jest założenie, aby wiek kredytobiorcy w momencie spłaty kredytu wahał się pomiędzy 55. a 65. rokiem życia. W zależności od banku, maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty ostatniej raty zobowiązania może wynosić od 67 do 80 lat.

Przejście na emeryturę to nie jedyne ryzyko, jakie bank bierze pod uwagę. Uwzględnia także możliwość utraty pracy lub zdolności do wykonywania pracy, a także śmierć. Z tego względu ubezpieczenie na życie jest obowiązkiem przy kredytach hipotecznych, zwłaszcza gdy zobowiązanie zaciąga jeden kredytobiorca.

Komisja Nadzoru Finansowego nalega, aby zobowiązanie finansowe było rozkładane na maksymalnie 30 lat. Tyle lat wynosi średni okres aktywności zawodowej w Polsce. Oczywiście coraz częściej słyszy się o aktywnych zawodowo emerytach, jednak zwykle są to osoby, które podejmują się dodatkowej pracy z pasji. Warto tu dodać, że są banki, które biorą ten fakt pod uwagę i proponują zamknięcie zobowiązania hipotecznego po ukończeniu 80 roku życia.

W przypadku kilku kredytobiorców maksymalny okres spłaty zobowiązania hipotecznego liczony jest zgodnie z wiekiem najstarszego kredytobiorcy.

Czy samotny rodzic ma szansę dostać kredyt hipoteczny? Postępowanie o upadłość konsumencką – przydatne informacje