Czy samotny rodzic ma szansę dostać kredyt hipoteczny?

Czy samotny rodzic ma szansę dostać kredyt hipoteczny?

Czy samotny rodzic ma szansę dostać kredyt?

Samotne rodzicielstwo to pod wieloma względami ogromne wyzwanie, a niewątpliwie jednym z nich są koszty życia i wychowania spoczywające na jednym rodzicu. Brak wsparcia drugiej osoby często jest źródłem wielu trudności, gdyż koszty związane z wychowaniem potomstwa ciągle rosną. Czy w związku z tym osoba samotnie wychowująca dzieci może liczyć na uzyskanie kredytu w banku?

Ocena zdolności kredytowej

Każdy wniosek o udzielenie pożyczki lub finansowanie rozpoczyna się od zbadania zdolności kredytowej wnioskującegoDochody jednej pracującej osoby muszą pokryć koszty życia i innych bieżących zobowiązań, a także koszt ewentualnej raty kredytowej. Może to stanowić poważną przeszkodę w pozytywnej ocenie zdolności kredytowej, jeśli po oszacowaniu dochodów i wydatków przypadających na osobę w gospodarstwie domowym okaże się, że uzyskiwane wynagrodzenie nie gwarantuje pokrycia rat kredytu.

Oczywiście nie oznacza to, że osoby samotnie wychowujące dziecko nie mają szans na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne skompletowanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na stałe, odpowiednio wysokie wynagrodzenie oraz nienaganną historię kredytową. 

Warto podkreślić, że formalnie dla banku nie ma żadnego znaczenia, że rodzic wychowuje dzieci samotnie, ale jego zdolność kredytowa wynikająca z tej sytuacji.

Zadaniem banku jest rzetelna ocena sytuacji wnioskujących, o kredyt mogą się także wspólnie starać osoby ze sobą niespokrewnione. Bank postrzega to jako zabezpieczenie na wypadek utraty płynności finansowej jednego z kredytobiorców (np. utrata pracy).

Ocena scoringowa

Poza zbadaniem zdolności kredytowej przez bank, istotną rolę odgrywa także ocena scoringowa. Polega na oszacowaniu prawdopodobieństwa spłaty kredytu w perspektywie kolejnych 12 miesięcy, celem sprawdzenia wiarygodności terminowej spłaty pożyczki.

Ponadto każdy bank określa właściwości i cechy swojego tzw. „modelowego klienta”. Udzielenie zgody na finansowanie zostanie podjęte w momencie zbliżenia się do wspomnianego „modelu”. Służy to zniwelowaniu ryzyka niewypłacalności zaciągniętego zobowiązania.

Każdy proces o udzielenie kredytu hipotecznego wymaga wniesienia adekwatnego wkładu własnego,  jest to niezbędny warunek do uzyskania zgody na kredyt hipoteczny.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, są standardowe jak przy klasycznym procesie hipotecznym, oczywiście przy uwzględnieniu celu naszego kredytu.

Na koniec warto także dodać, że niektóre banki podczas analizy takiego wniosku narzucają bezwzględny warunek wykupienia polisy ubezpieczeniowej na cały okres trwania kredytu hipotecznego.

Czy warto skorzystać z wakacji kredytowych? Jaki jest maksymalny wiek kredytobiorcy hipotecznego?