Regionalna Pożyczka Obrotowa dla firm z woj. Łódzkiego

Regionalna Pożyczka Obrotowa dla firm z woj. Łódzkiego

Regionalna Pożyczka Obrotowa dla firm z woj. łódzkiego

Potrzebujesz sfinansować kapitał obrotowy lub wydatki bieżące i stałe, w związku z prowadzoną działalnością, w tym podatku od towarów i usług? Skorzystaj z pożyczki obrotowej dla województwa łódzkiego będącego produktem unijnym na preferencyjnych warunkach.

Regionalna pożyczka obrotowa skierowana jest dla firm mikro, małych lub średnich, posiadających w województwie łódzkim siedzibę lub oddział albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce prowadzenia przez nie działalności gospodarczej

Jakie są podstawowe warunki regionalnej pożyczki obrotowej?

  • Kwota pożyczki: do 500.00,00 zł (maksymalna łączna wartość wszystkich pożyczek udzielonych jednemu ostatecznemu odbiorcy nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł)

  • Oprocentowanie: od  0,75%

  • Wymagany wkład własny 0 zł

  • Okres spłaty: do 60 miesięcy

  • Karencja: do 6 miesięcy (z zastrzeżeniem, że karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)

  • Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

 
Grant na start dla osób z województwa łódzkiego Wszystko co musisz wiedzieć o programie Młodzi na Start