Wszystko co musisz wiedzieć o programie Młodzi na Start

Wszystko co musisz wiedzieć o programie Młodzi na Start

Wszystko co musisz wiedzieć o programie Młodzi na START

Jesteś osobą w wieku 18 do 29 roku życia, zamieszkujesz województwo łódzkie i utraciłeś zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19? Masz pomysł na swoją działalność gospodarczą, którą zamierzasz prowadzić przez conajmniej 12 miesięcy i brakuje Ci funduszy na start?
Nie zwlekaj, już 30 sierpnia 2021 roku rusza nabór do II edycji projektu „Młodzi na start”, którego celem jest zwiększenie w latach 2021-2023 aktywności zawodowej młodych osób. Wartość projektu wynosi 5 322 226,80 zł., w tym dofinansowanie 5 288 015,46 zł.

Poniżej przedstawiamy szczegóły projektu, wyjaśniamy kto może zostać objęty dofinansowaniem, na jakie wsparcie można liczyć oraz jakie wymogi należy spełnić.

Jeżeli masz powyżej 30 lat, nic straconego, w październiku br. rusza kolejny nabór do projektu “Grant na start” – dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia, o szczegółach którego dowiesz się z naszego wpisu blogowego:
Masz więcej niż 30 lat i pomysł na biznes? Sprawdź jak uzyskać grant na start dla osób z województwa łódzkiego.

W jakim terminie można składać dokumenty rekrutacyjne?

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie od 30 sierpnia do 16 września 2021 roku.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy oraz bierne zawodowo w wieku 18-29 lat z województwa łódzkiego (osoby fizyczne zamieszkujące obszar województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu COVID-19.

Jak brzmi definicja osoby biernej zawodowo?

Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej, co oznacza że nie pracują i nie są bezrobotne.

W skład grupy osób biernych zawodowo zaliczani są:
– studenci studiów stacjonarnych;
– studenci studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne);

Doktoranci mogą być uznani za osoby bierne zawodowo, jeżeli nie są zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie.

Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

Jakie formy wsparcia otrzymają uczestnicy projektu?

W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:

 •  wysokiej jakości usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe), dostępne na
  etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej;

 •  stypendium szkoleniowe;

 •  wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w
  formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050, 00 zł;

 •  wsparcie finansowe pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków
  koniecznych do poniesienia w wysokości 2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy
  prowadzenia działalności gospodarczej.

O czym jeszcze powinieneś wiedzieć chcąc ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie w ramach projektu mogą ubiegać się wyłącznie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestnicy, którzy:

 •  wzięli udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,

 •  zaliczyli egzamin wewnętrzny weryfikujący efekty uczenia się na poziomie minimalnym 60%. Warunkiem podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego jest zarejestrowanie działalności gospodarczej w terminie maksymalnie 5 dni kalendarzowych od daty uzyskania ostatecznej informacji o otrzymaniu wsparcia finansowego w ramach projektu.

W ramach projektu możliwe jest uruchomienie wyłącznie nowej działalności w formie:

jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej, przy czym założenie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej możliwe jest wyłącznie pomiędzy uczestnikami tego samego projektu.

Działalność gospodarcza uczestnika projektu musi zostać zarejestrowana na terenie województwa łódzkiego.

Uczestnik projektu w trakcie uczestniczenia w projekcie oraz w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej nie ma możliwości całkowitej zmiany profilu działalności względem działalności przedstawionej w biznesplanie. Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby profil prowadzonej działalności gospodarczej został rozszerzony lub zmodyfikowany, o czym uczestnik projektu powinien każdorazowo poinformować beneficjenta.

Wsparcie skierowane jest dla osób w wieku od 18 do 29 roku a dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie od 30.08 do 16.09.2021 roku. Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci w złożeniu odpowiednich dokumentów i dopełnieniu formalności.

Regionalna Pożyczka Obrotowa dla firm z woj. Łódzkiego