Sprawdź jak długo czeka się na kredyt hipoteczny

Sprawdź jak długo czeka się na kredyt hipoteczny

Sprawdź ile czeka się na kredyt hipoteczny

Proces uzyskania kredytu hipotecznego jest dość czasochłonny. Etapy przedstawiając się następująco:

  • Analiza i wybranie oferty,
  • Wypełnienie wniosku kredytowego,
  • Zgromadzenie i dostarczenie niezbędnych dokumentów,
  • Analiza zdolności kredytowej klientów, ocena wartości nieruchomości
  • Decyzja kredytowa

Najbardziej czasochłonne jest kompletowanie dokumentacji i ocena zdolności kredytowej. Dokumentów do zgromadzenia jest naprawdę sporo, a czas dokonania analizy zdolności kredytowej klienta uzależniony jest od banku i ilości wniosków, które aktualnie są w tym banku rozpatrywane.

Ile trwa wydanie decyzji?

Czas oczekiwania na decyzję określa Ustawa o kredycie hipotecznym, zgodnie z którą okres ten może wynosić maksymalnie 21 dni kalendarzowych. Czas ten jest liczony dopiero od momentu dostarczenia do banku wszystkich niezbędnych dokumentów. Najbardziej prawdopodobny czas oczekiwania od momentu złożenia wniosku wynosi od czterech do sześciu tygodni. Podczas analizy bank może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, które wymagają dodatkowego czasu na analizę.

Co wpływa na długość wydania decyzji?

W przypadku kredytu hipotecznego na czas wydania decyzji wpływa:

  • Ilość wniosków, która wpłynęła do banku – zazwyczaj najdłuższy czas oczekiwania jest w banku, który ma najatrakcyjniejszą ofertę
  • Dodatkowe dokumenty kredytobiorcy zażądane przez analityka – czas będzie liczony od momentu dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów
  • Ilość dokumentów wymaganych przez bank – im więcej dokumentów, tym dłużej będzie trwała ich analiza
  • Liczba osób pełniących funkcję analityków w banku – im więcej osób, tym krócej trwają analizy
  • Automatyzacja procesów weryfikacyjnych – wszystko zależy od tego, czy bank ma takie mechanizmy, które na pewno wpłyną na przyspieszenie analizy

Klient ma wpływ jedynie na sprawne skompletowanie niezbędnych dokumentów do konkretnego wniosku kredytowego. Pozwoli to na rozpoczęcie procesu analizy w dniu złożenia wniosku z kompletem dokumentów i szybsze wydanie decyzji kredytowej.

Dwuetapowa weryfikacja wniosku – co to oznacza?

Jeżeli mówmy o dwuetapowej weryfikacji wniosku kredytowego mowa tu o wstępnej i ostatecznej decyzji kredytowej. Bank wydaje najpierw wstępną decyzję kredytową, czyli decyzję dla konkretnej osoby. Może ona ulec zmianie po analizie zdolności kredytowej klienta. Jeśli wstępna decyzja jest pozytywna klient przechodzi do kolejnego etapu.

Ostateczna decyzja kredytowa jest po analizie zdolności kredytowej i wiarygodności dokumentów dostarczonych do wniosku. Ta decyzja będzie już wiążąca i może zawierać warunki, jakie jeszcze kredytobiorca musi spełnić, aby zawrzeć umowę kredytową. Ostateczna decyzja ważna jest zwykle 30-60 dni, w zależności od banku.

Ile trwa wypłata kredytu hipotecznego?

Przelew z reguły odbywa się natychmiastowo, ale od wydania decyzji kredytowej bank ma oficjalnie 7 dni roboczych na przekazanie środków przy zakupie z rynku wtórnego i 21 dni z rynku pierwotnego. Informacja o terminie wypłaty będzie zawarta w umowie podpisywanej z bankiem. Jeżeli wypłata środków jest w transzach, a więc w częściach zobowiązania, wtedy odbywa się według konkretnego harmonogramu.

Czy warto brać kredyt hipoteczny? Jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?