FAKTORING – przyśpieszenie płynności finansowej Twojego biznesu 

FAKTORING – przyśpieszenie płynności finansowej Twojego biznesu 

FAKTORING – przyśpieszenie płynności finansowej Twojego biznesu

Faktoring to kompleksowe narzędzie finansowe, które jest kluczem do poprawy płynności gotówkowej firm, przyspieszającym wpływ środków pieniężnych na konto firmowe. W praktyce polega to na sprzedaży nieuregulowanych faktur klientów faktorowi. W zamian za te faktury, faktor wypłaca klientowi pewien odsetek wartości faktur, który jest uzależniony od zawartej umowy oraz ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużników. 

Istnieje kilka wariantów faktoringu

 1. Faktoring pełny – w tej opcji faktor bierze na siebie zarówno ryzyko niewypłacalności dłużników, jak i zarządza procesem windykacyjnym. To oznacza, że klient nie musi się martwić opóźnieniami w płatnościach ani dłużnikami.
 2. Faktoring bez regresu – w przypadku faktoringu bez regresu, faktor nie ma prawa żądać zwrotu od klienta, jeśli dłużnik nie ureguluje faktury. To faktor ponosi pełne ryzyko niewypłacalności. 
 3. Faktoring z terminalem płatniczym – ta opcja wspiera firmy, umożliwiając im szybki dostęp do środków za płatności dokonywane kartą. Firma faktoringowa zalicza te płatności wcześniej, pomagając firmom zwiększyć dostępność gotówki. 
 4. Faktoring odwrotny – w faktoringu odwrotnym klient przekazuje faktorowi swoje zobowiązania do zapłaty. To przydatne rozwiązanie, gdy firma utrzymuje dłuższy okres kredytowania wobec dostawców. 

Korzyści płynące z faktoringu

 • Poprawa płynności finansowej – dzięki faktoringowi firmy mogą otrzymać natychmiastową gotówkę zamiast czekać na regulację faktur przez dłużników. 
 • Skrócenie cyklu płatności – faktoring pozwala firmom unikać opóźnień w płatnościach i zachować zdrową strukturę finansową. 
 • Przeniesienie ryzyka niewypłacalności – w przypadku faktoringu pełnego faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności, chroniąc firmę przed stratami. 
 • Wsparcie w windykacji – faktor zajmuje się procesem windykacji, pozwalając firmom skoncentrować się na kluczowych aspektach działalności. 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące faktoringu

 1. Czy faktoring to pożyczka? Nie, faktoring polega na sprzedaży należności, nie na udzielaniu pożyczki. Firma przekazuje faktury faktorowi w zamian za natychmiastową gotówkę. 
 2. Czy faktoring jest dostępny dla małych firm? Tak, faktoring jest dostępny dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest szczególnie korzystny dla tych firm, które mają dłuższy cykl płatności lub trudności z płynnością finansową. 
 3. Jakie są koszty faktoringu? Koszty obejmują opłatę za usługę faktoringową, która zwykle jest wyrażana jako procent od wartości faktur oraz inne opłaty związane z obsługą i windykacją. 
 4. Czy faktoring wpływa na wizerunek firmy? Współcześnie faktoring to akceptowane narzędzie finansowe i niekoniecznie ma negatywny wpływ na wizerunek firmy. 
 5. Czy faktoring to rozwiązanie tylko dla firm w trudnej sytuacji finansowej? Nie, faktoring może być używany do poprawy płynności finansowej i zwiększenia elastyczności, nawet jeśli firma nie ma problemów finansowych. 
 6. Czy faktoring jest dostępny dla firm eksportowych? Tak, faktoring eksportowy ułatwia obsługę transakcji międzynarodowych, konwertując różne waluty i dostosowując się do regulacji międzynarodowych. 
 7. Jakie są różnice między faktoringiem a pożyczką? W faktoringu firma sprzedaje faktury, nie generując długu. W pożyczce firma pozyskuje środki pieniężne, które muszą zostać zwrócone. 
 8. Czy klient traci kontrolę nad windykacją dłużników? W przypadku faktoringu pełnego faktor zarządza windykacją, odciążając klienta. W faktoringu wyłącznie finansowym klient nadal ma kontrolę nad tą sferą. 
 9. Jakie dokumenty są potrzebne do wstępnej analizy? Zazwyczaj potrzebne są pliki JPK VAT w formacie XML, wyciągi bankowe z ostatniego roku oraz umowy/kontakty z kontrahentami, jeśli są dostępne. 
☎️ 602 554 454
📧 biuro@staniszewskafinanse.pl

 

Pożyczka obrotowo-inwestycyjna do 500 000 PLN na oprocentowaniu 3,81% dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego FAKTORING to kluczowe wsparcie finansowe Twojego biznesu